Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 15. december 2015 - Strasbourg

9. Resultatet af COP 21 (forhandling)
CRE

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Resultatet af COP 21 (2015/2960(RSP))

Camille Gira (formand for Rådet) og Miguel Arias Cañete (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Giovanni La Via for PPE-Gruppen, Kathleen Van Brempt for S&D-Gruppen, Ian Duncan for ECR-Gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy for ALDE-Gruppen, Anne-Marie Mineur for GUE/NGL-Gruppen, Yannick Jadot for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Marco Affronte for EFDD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Steeve Briois for ENF-Gruppen, Zoltán Balczó løsgænger, Peter Liese, Matthias Groote, Jadwiga Wiśniewska, José Inácio Faria, Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Roger Helmer, Olaf Stuger, Lampros Fountoulis, Françoise Grossetête, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Fredrick Federley, Merja Kyllönen, Benedek Jávor, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ivan Jakovčić, Piernicola Pedicini og Ivo Belet.

FORSÆDE: Alexander Graf LAMBSDORFF
næstformand

Talere: Miriam Dalli, Hans-Olaf Henkel, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, João Ferreira, Claude Turmes, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Julia Reid, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bernd Lucke, Krišjānis Kariņš, Seb Dance, Jerzy Buzek, Paul Brannen, Karl-Heinz Florenz, Jo Leinen, Seán Kelly, Patrizia Toia, Massimiliano Salini, Nicola Caputo, Pilar del Castillo Vera, Miroslav Poche, Andrzej Grzyb, Nikos Androulakis og Angélique Delahaye, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Gianluca Buonanno.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Csaba Sógor, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias og Izaskun Bilbao Barandica.

Talere: Miguel Arias Cañete og Camille Gira.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik