Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 15. detsember 2015 - Strasbourg

9. COP 21 tulemused (arutelu)
CRE

Nõukogu ja komisjoni avaldused: COP 21 tulemused (2015/2960(RSP))

Camille Gira (nõukogu eesistuja) ja Miguel Arias Cañete (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Giovanni La Via fraktsiooni PPE nimel, Kathleen Van Brempt fraktsiooni S&D nimel, Ian Duncan fraktsiooni ECR nimel, Gerben-Jan Gerbrandy fraktsiooni ALDE nimel, Anne-Marie Mineur fraktsiooni GUE/NGL nimel, Yannick Jadot fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, Marco Affronte fraktsiooni EFDD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Steeve Briois fraktsiooni ENF nimel, Zoltán Balczó (fraktsioonilise kuuluvuseta), Peter Liese, Matthias Groote, Jadwiga Wiśniewska, José Inácio Faria, Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Roger Helmer, Olaf Stuger, Lampros Fountoulis, Françoise Grossetête, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Fredrick Federley, Merja Kyllönen, Benedek Jávor, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ivan Jakovčić, Piernicola Pedicini ja Ivo Belet.

ISTUNGI JUHATAJA: Alexander Graf LAMBSDORFF
asepresident

Sõna võtsid Miriam Dalli, Hans-Olaf Henkel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, João Ferreira, Claude Turmes, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Julia Reid, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bernd Lucke, Krišjānis Kariņš, Seb Dance, Jerzy Buzek, Paul Brannen, Karl-Heinz Florenz, Jo Leinen, Seán Kelly, Patrizia Toia, Massimiliano Salini, Nicola Caputo, Pilar del Castillo Vera, Miroslav Poche, Andrzej Grzyb, Nikos Androulakis ja Angélique Delahaye, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Gianluca Buonanno.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Csaba Sógor, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias ja Izaskun Bilbao Barandica.

Sõna võtsid Miguel Arias Cañete ja Camille Gira.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika