Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 15 decembrie 2015 - Strasbourg

9. Concluziile COP 21 (dezbatere)
CRE

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Concluziile COP 21 (2015/2960(RSP))

Camille Gira (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Miguel Arias Cañete (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Giovanni La Via, în numele Grupului PPE, Kathleen Van Brempt, în numele Grupului S&D, Ian Duncan, în numele Grupului ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, în numele Grupului ALDE, Anne-Marie Mineur, în numele Grupului GUE/NGL, Yannick Jadot, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Marco Affronte, în numele Grupului EFDD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Steeve Briois, în numele Grupului ENF, Zoltán Balczó, neafiliat, Peter Liese, Matthias Groote, Jadwiga Wiśniewska, José Inácio Faria, Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Roger Helmer, Olaf Stuger, Lampros Fountoulis, Françoise Grossetête, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Fredrick Federley, Merja Kyllönen, Benedek Jávor, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ivan Jakovčić, Piernicola Pedicini și Ivo Belet.

A PREZIDAT: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vicepreședinte

Au intervenit: Miriam Dalli, Hans-Olaf Henkel, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, João Ferreira, Claude Turmes, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Julia Reid, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bernd Lucke, Krišjānis Kariņš, Seb Dance, Jerzy Buzek, Paul Brannen, Karl-Heinz Florenz, Jo Leinen, Seán Kelly, Patrizia Toia, Massimiliano Salini, Nicola Caputo, Pilar del Castillo Vera, Miroslav Poche, Andrzej Grzyb, Nikos Androulakis și Angélique Delahaye, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Gianluca Buonanno.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Csaba Sógor, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias și Izaskun Bilbao Barandica.

Au intervenit: Miguel Arias Cañete și Camille Gira.

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate