Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 15 december 2015 - Strasbourg

9. Resultaten från COP 21 (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Resultaten från COP 21 (2015/2960(RSP))

Camille Gira (rådets tjänstgörande ordförande) och Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Giovanni La Via för PPE-gruppen, Kathleen Van Brempt för S&D-gruppen, Ian Duncan för ECR-gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy för ALDE-gruppen, Anne-Marie Mineur för GUE/NGL-gruppen, Yannick Jadot för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Marco Affronte för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Steeve Briois för ENF-gruppen, Zoltán Balczó, grupplös, Peter Liese, Matthias Groote, Jadwiga Wiśniewska, José Inácio Faria, Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Roger Helmer, Olaf Stuger, Lampros Fountoulis, Françoise Grossetête, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Fredrick Federley, Merja Kyllönen, Benedek Jávor, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivan Jakovčić, Piernicola Pedicini och Ivo Belet.

ORDFÖRANDESKAP: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vice talman

Talare: Miriam Dalli, Hans-Olaf Henkel, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, João Ferreira, Claude Turmes, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Julia Reid, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bernd Lucke, Krišjānis Kariņš, Seb Dance, Jerzy Buzek, Paul Brannen, Karl-Heinz Florenz, Jo Leinen, Seán Kelly, Patrizia Toia, Massimiliano Salini, Nicola Caputo, Pilar del Castillo Vera, Miroslav Poche, Andrzej Grzyb, Nikos Androulakis och Angélique Delahaye, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gianluca Buonanno.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Csaba Sógor, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias och Izaskun Bilbao Barandica.

Talare: Miguel Arias Cañete och Camille Gira.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy