Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 15. december 2015 - Strasbourg

10. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Formanden gav følgende meddelelse:

To henstillinger fra BUDG og CONT om ikke at gøre indsigelse mod de delegerede retsakter var blevet meddelt på plenarmødet mandag den 14. december 2015 (punkt 7 i protokollen af 14.12.2015).

Der var ikke blevet gjort indsigelse mod disse henstillinger inden for fristen på 24 timer som fastsat i forretningsordenens artikel 105.

Disse henstillinger ansås derfor som vedtaget og ville blive offentliggjort i vedtagne tekster for mødet onsdag den 16. december 2015.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik