Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2015 - Στρασβούργο

10. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105, παράγραφος 6, του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί ότι:

δύο συστάσεις των επιτροπών BUDG και CONT περί μη εναντίωσης στις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις ανακοινώθηκαν στην συνεδρίαση της Ολομέλειας της Δευτέρας 14 Δεκεμβρίου 2015 (σημείο 7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.12.2015).

Δεν υπήρξαν αντιρρήσεις επί των συστάσεων εντός της προθεσμίας των 24 ωρών που ορίζεται στο άρθρο 105 του Κανονισμού.

Κατά συνέπεια, οι συστάσεις αυτές λογίζονται ως εγκριθείσες και θα δημοσιευθούν στα κείμενα που εγκρίθηκαν στη συνεδρίαση της Τετάρτης16 Δεκεμβρίου 2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου