Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 15 december 2015 - Strasbourg

10. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Talmannen meddelande följande:

Två rekommendationer från BUDG- och CONT-utskotten om att inte invända mot delegerade akter hade tillkännagjorts i kammaren måndagen den 14 december 2015 (punkt 7 i protokollet av den 14.12.2015).

Ingen invändning mot dessa rekommendationer hade inkommit inom den tidsfrist på 24 timmar som fastställs i artikel 105 i arbetsordningen.

Dessa rekommendationer anses följaktligen godkända, och kommer att offentliggöras bland antagna texter från plenarsammanträdet onsdagen den 16 december 2015.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy