Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2010(INL)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0349/2015

Внесени текстове :

A8-0349/2015

Разисквания :

PV 15/12/2015 - 11
CRE 15/12/2015 - 11

Гласувания :

PV 16/12/2015 - 11.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0457

Протокол
Вторник, 15 декември 2015 г. - Страсбург

11. Внасяне на прозрачност, координация и конвергенция в корпоративните данъчни политики в Съюза (разискване)
CRE

Доклад съдържащ препоръки към Комисията относно осигуряването на прозрачност, координация и конвергенция в корпоративните данъчни политики в Съюза [2015/2010(INL)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчици: Anneliese Dodds и Luděk Niedermayer (A8-0349/2015)

Anneliese Dodds и Luděk Niedermayer представиха доклада.

Изказа се Christos Stylianides (член на Комисията).

Изказаха се: Massimiliano Salini (докладчик по становището на комисията ITRE), Burkhard Balz, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marco Valli, Hugues Bayet, от името на групата S&D, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Lefteris Christoforou, Bernd Lucke, от името на групата ECR, Sylvie Goulard, от името на групата ALDE, Matt Carthy, от името на групата GUE/NGL, Molly Scott Cato, от името на групата Verts/ALE, Marco Valli, от името на групата EFDD, Bernard Monot и Othmar Karas.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Изказаха се: Olle Ludvigsson, Michael Theurer, Steven Woolfe, Werner Langen, Jeppe Kofod, Sander Loones, Cora van Nieuwenhuizen, Gunnar Hökmark, Sergio Gaetano Cofferati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tibor Szanyi и Elisa Ferreira.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ivana Maletić, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Bronis Ropė, Barbara Kappel, Stanislav Polčák и Ramón Jáuregui Atondo.

Изказаха се: Christos Stylianides, Anneliese Dodds и Luděk Niedermayer.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.8 от протокола от 16.12.2015.

Правна информация - Политика за поверителност