Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2010(INL)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0349/2015

Ingediende teksten :

A8-0349/2015

Debatten :

PV 15/12/2015 - 11
CRE 15/12/2015 - 11

Stemmingen :

PV 16/12/2015 - 11.8
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0457

Notulen
Dinsdag 15 december 2015 - Straatsburg

11. Meer transparantie, coördinatie en convergentie van het vennootschapsbelastingbeleid (debat)
CRE

Verslag met aanbevelingen aan de Commissie betreffende meer transparantie, coördinatie en convergentie van het vennootschapsbelastingbeleid in de Unie [2015/2010(INL)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteurs: Anneliese Dodds en Luděk Niedermayer (A8-0349/2015)

Anneliese Dodds en Luděk Niedermayer lichten het verslag toe.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Massimiliano Salini (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Burkhard Balz, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marco Valli, Hugues Bayet, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Lefteris Christoforou, Bernd Lucke, namens de ECR-Fractie, Sylvie Goulard, namens de ALDE-Fractie, Matt Carthy, namens de GUE/NGL-Fractie, Molly Scott Cato, namens de Verts/ALE-Fractie, Marco Valli, namens de EFDD-Fractie, Bernard Monot en Othmar Karas.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Olle Ludvigsson, Michael Theurer, Steven Woolfe, Werner Langen, Jeppe Kofod, Sander Loones, Cora van Nieuwenhuizen, Gunnar Hökmark, Sergio Gaetano Cofferati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tibor Szanyi en Elisa Ferreira.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ivana Maletić, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Bronis Ropė, Barbara Kappel, Stanislav Polčák en Ramón Jáuregui Atondo.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides, Anneliese Dodds en Luděk Niedermayer.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.8 van de notulen van 16.12.2015.

Juridische mededeling - Privacybeleid