Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2010(INL)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0349/2015

Teksty złożone :

A8-0349/2015

Debaty :

PV 15/12/2015 - 11
CRE 15/12/2015 - 11

Głosowanie :

PV 16/12/2015 - 11.8
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0457

Protokół
Wtorek, 15 grudnia 2015 r. - Strasburg

11. Wprowadzenie przejrzystości, koordynacji i konwergencji do polityki opodatkowania osób prawnych w Unii (debata)
CRE

Sprawozdanie z zaleceniami dla Komisji w sprawie wprowadzenia przejrzystości, koordynacji i konwergencji do polityki opodatkowania osób prawnych w Unii [2015/2010(INL)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Współsprawozdawcy: Anneliese Dodds i Luděk Niedermayer (A8-0349/2015)

Anneliese Dodds i Luděk Niedermayer przedstawili sprawozdanie.

Głos zabrał Christos Stylianides (członek Komisji).

Głos zabrali: Massimiliano Salini (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Burkhard Balz w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marka Valliego, Hugues Bayet w imieniu grupy S&D, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Lefterisa Christoforou, Bernd Lucke w imieniu grupy ECR, Sylvie Goulard w imieniu grupy ALDE, Matt Carthy w imieniu grupy GUE/NGL, Molly Scott Cato w imieniu grupy Verts/ALE, Marco Valli w imieniu grupy EFDD, Bernard Monot i Othmar Karas.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Olle Ludvigsson, Michael Theurer, Steven Woolfe, Werner Langen, Jeppe Kofod, Sander Loones, Cora van Nieuwenhuizen, Gunnar Hökmark, Sergio Gaetano Cofferati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tibor Szanyi i Elisa Ferreira.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ivana Maletić, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Bronis Ropė, Barbara Kappel, Stanislav Polčák i Ramón Jáuregui Atondo.

Głos zabrali: Christos Stylianides, Anneliese Dodds i Luděk Niedermayer.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.8 protokołu z dnia 16.12.2015.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności