Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2010(INL)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0349/2015

Predkladané texty :

A8-0349/2015

Rozpravy :

PV 15/12/2015 - 11
CRE 15/12/2015 - 11

Hlasovanie :

PV 16/12/2015 - 11.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0457

Zápisnica
Utorok, 15. decembra 2015 - Štrasburg

11. Začleniť transparentnosť, koordinovanosť a konvergenciu do politík dane z príjmov právnických osôb (rozprava)
CRE

Správa s odporúčaniami Komisii o začlenení transparentnosti, koordinovanosti a konvergencie do politík dane z príjmov právnických osôb v Únii [2015/2010(INL)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajcovia: Anneliese Dodds a Luděk Niedermayer (A8-0349/2015)

Anneliese Dodds a Luděk Niedermayer predstavili správu.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Massimiliano Salini (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Burkhard Balz v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Marco Valli, Hugues Bayet v mene skupiny S&D, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Lefteris Christoforou, Bernd Lucke v mene skupiny ECR, Sylvie Goulard v mene skupiny ALDE, Matt Carthy v mene skupiny GUE/NGL, Molly Scott Cato v mene skupiny Verts/ALE, Marco Valli v mene skupiny EFDD, Bernard Monot a Othmar Karas.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Olle Ludvigsson, Michael Theurer, Steven Woolfe, Werner Langen, Jeppe Kofod, Sander Loones, Cora van Nieuwenhuizen, Gunnar Hökmark, Sergio Gaetano Cofferati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tibor Szanyi a Elisa Ferreira.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ivana Maletić, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Bronis Ropė, Barbara Kappel, Stanislav Polčák a Ramón Jáuregui Atondo.

Vystúpili: Christos Stylianides, Anneliese Dodds a Luděk Niedermayer.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.8 zápisnice zo dňa 16.12.2015.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia