Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2003(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0350/2015

Внесени текстове :

A8-0350/2015

Разисквания :

PV 15/12/2015 - 12
CRE 15/12/2015 - 12

Гласувания :

PV 16/12/2015 - 11.9
CRE 16/12/2015 - 11.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0458

Протокол
Вторник, 15 декември 2015 г. - Страсбург

12. Отношенията между ЕС и Китай (разискване)
CRE

Доклад относно отношенията между ЕС и Китай [2015/2003(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Bas Belder (A8-0350/2015)

Bas Belder представи доклада.

Изказа се Nicolas Schmit (действащ председател на Съвета), от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Antonio López-Istúriz White, от името на групата PPE, Jo Leinen, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR (Председателят констатира, че праторът говори твърде бързо и преводачите не могат да направят качествен устен превод и го прикани да спазва реда, след което му взе думата и реши да го отстрани от залата в съответствие с член 165 от Правилника за дейността) , James Carver относно изказването на Charles Tannock, Urmas Paet, от името на групата ALDE, Takis Hadjigeorgiou, от името на групата GUE/NGL, Reinhard Bütikofer, от името на групата Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Mario Borghezio, от името на групата ENF, Janusz Korwin-Mikke, независим член на ЕП, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Csaba Sógor, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Ryszard Czarnecki, James Carver, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Reinhard Bütikofer, Jean-Luc Schaffhauser, Daniel Caspary, Alessia Maria Mosca, Amjad Bashir, Laurenţiu Rebega, Thomas Mann, Neena Gill, Marek Jurek и Tunne Kelam.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ulrike LUNACEK
Заместник-председател

Изказаха се: Ana Gomes, Francisco José Millán Mon, István Ujhelyi, László Tőkés и Patrizia Toia.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Catherine Stihler и Notis Marias.

Изказаха се: Nicolas Schmit и Bas Belder.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.9 от протокола от 16.12.2015.

Правна информация - Политика за поверителност