Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2003(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0350/2015

Indgivne tekster :

A8-0350/2015

Forhandlinger :

PV 15/12/2015 - 12
CRE 15/12/2015 - 12

Afstemninger :

PV 16/12/2015 - 11.9
CRE 16/12/2015 - 11.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0458

Protokol
Tirsdag den 15. december 2015 - Strasbourg

12. Forbindelserne mellem EU og Kina (forhandling)
CRE

Betænkning om forbindelserne mellem EU og Kina [2015/2003(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Bas Belder (A8-0350/2015)

Bas Belder forelagde betænkningen.

Indlæg af Nicolas Schmit (formand for Rådet), for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Antonio López-Istúriz White for PPE-Gruppen, Jo Leinen for S&D-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen (formanden konstaterede, at taleren talte for hurtigt til, at tolkene kunne sikre tolkningens kvalitet, og kaldte ham til orden, hvorefter han fratog ham ordet og besluttede at bortvise ham fra salen, jf. forretningsordenens artikel 165), James Carver om Charles Tannocks indlæg, Urmas Paet for ALDE-Gruppen, Takis Hadjigeorgiou for GUE/NGL-Gruppen, Reinhard Bütikofer for Verts/ALE-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Mario Borghezio for ENF-Gruppen, Janusz Korwin-Mikke, løsgænger, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Csaba Sógor, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Ryszard Czarnecki, James Carver, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Reinhard Bütikofer, Jean-Luc Schaffhauser, Daniel Caspary, Alessia Maria Mosca, Amjad Bashir, Laurenţiu Rebega, Thomas Mann, Neena Gill, Marek Jurek og Tunne Kelam.

FORSÆDE: Ulrike LUNACEK
næstformand

Talere: Ana Gomes, Francisco José Millán Mon, István Ujhelyi, László Tőkés og Patrizia Toia.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Catherine Stihler og Notis Marias.

Talere: Nicolas Schmit og Bas Belder.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.9 i protokollen af 16.12.2015.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik