Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2003(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0350/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0350/2015

Keskustelut :

PV 15/12/2015 - 12
CRE 15/12/2015 - 12

Äänestykset :

PV 16/12/2015 - 11.9
CRE 16/12/2015 - 11.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0458

Pöytäkirja
Tiistai 15. joulukuuta 2015 - Strasbourg

12. EU:n ja Kiinan suhteet (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö EU:n ja Kiinan suhteista [2015/2003(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Bas Belder (A8-0350/2015)

Bas Belder esitteli mietinnön.

Nicolas Schmit (neuvoston puheenjohtaja) käytti puheenvuoron komission varapuheenjohtajan / yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Antonio López-Istúriz White PPE-ryhmän puolesta, Jo Leinen S&D-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta (puhemies huomautti ensin puhujalle, että tämä puhuu liian nopeasti, jotta tulkit voisivat tulkata hyvin, ja kehotti tätä palaamaan järjestykseen, minkä jälkeen puhemies keskeytti puhujan ja päätti poistaa hänet istuntosalista työjärjestyksen 165 nojalla), James Carver Charles Tannockin puheenvuorosta, Urmas Paet ALDE-ryhmän puolesta, Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL-ryhmän puolesta, Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, Mario Borghezio ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Janusz Korwin-Mikke, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Csaba Sógor, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Ryszard Czarnecki, James Carver, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Reinhard Bütikofer, Jean-Luc Schaffhauser, Daniel Caspary, Alessia Maria Mosca, Amjad Bashir, Laurenţiu Rebega, Thomas Mann, Neena Gill, Marek Jurek ja Tunne Kelam.

Puhetta johti
varapuhemies Ulrike LUNACEK

Puheenvuorot: Ana Gomes, Francisco José Millán Mon, István Ujhelyi, László Tőkés ja Patrizia Toia.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michaela Šojdrová, Catherine Stihler ja Notis Marias.

Puheenvuorot: Nicolas Schmit ja Bas Belder.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.12.2015, kohta 11.9.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö