Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2003(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0350/2015

Ingivna texter :

A8-0350/2015

Debatter :

PV 15/12/2015 - 12
CRE 15/12/2015 - 12

Omröstningar :

PV 16/12/2015 - 11.9
CRE 16/12/2015 - 11.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0458

Protokoll
Tisdagen den 15 december 2015 - Strasbourg

12. Förbindelserna EU–Kina (debatt)
CRE

Betänkande om förbindelserna EU–Kina [2015/2003(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Bas Belder (A8-0350/2015)

Bas Belder redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Nicolas Schmit (rådets tjänstgörande ordförande), för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Antonio López-Istúriz White för PPE-gruppen, Jo Leinen för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen (Talmannen, som konstaterade att talaren talade för fort för att tolkarna skulle kunna ge en tolkning av god kvalitet, återkallade honom till ordningen, tog sedan ifrån honom ordet och beslutade att avvisa honom från kammaren, i enlighet med artikel 165 i arbetsordningen), James Carver om Charles Tannocks inlägg, Urmas Paet för ALDE-gruppen, Takis Hadjigeorgiou för GUE/NGL-gruppen, Reinhard Bütikofer för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Mario Borghezio för ENF-gruppen, Janusz Korwin-Mikke, grupplös, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Csaba Sógor, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Ryszard Czarnecki, James Carver, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Reinhard Bütikofer, Jean-Luc Schaffhauser, Daniel Caspary, Alessia Maria Mosca, Amjad Bashir, Laurenţiu Rebega, Thomas Mann, Neena Gill, Marek Jurek och Tunne Kelam.

ORDFÖRANDESKAP: Ulrike LUNACEK
Vice talman

Talare: Ana Gomes, Francisco José Millán Mon, István Ujhelyi, László Tőkés och Patrizia Toia.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Catherine Stihler och Notis Marias.

Talare: Nicolas Schmit och Bas Belder.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.9 i protokollet av den 16.12.2015.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy