Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2051(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0332/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0332/2015

Συζήτηση :

PV 15/12/2015 - 13
CRE 15/12/2015 - 13

Ψηφοφορία :

PV 16/12/2015 - 11.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0459

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2015 - Στρασβούργο

13. Προετοιμασία για την Παγκόσμια Ανθρωπιστική Διάσκεψη Κορυφής: προκλήσεις και ευκαιρίες για την ανθρωπιστική βοήθεια (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την προετοιμασία για την Παγκόσμια Ανθρωπιστική Διάσκεψη Κορυφής: προκλήσεις και ευκαιρίες για την ανθρωπιστική βοήθεια [2015/2051(INI)] - Επιτροπή Ανάπτυξης. Εισηγητής: Enrique Guerrero Salom (A8-0332/2015)

Ο Enrique Guerrero Salom παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Pier Antonio Panzeri (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), Anna Hedh (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Anna Záborská, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Norbert Neuser, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Arne Gericke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Beatriz Becerra Basterrechea, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Lola Sánchez Caldentey, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mireille D'Ornano, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Davor Ivo Stier, Francisco Assis, Nathan Gill, Maurice Ponga, Josef Weidenholzer και Bogdan Brunon Wenta.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Stanislav Polčák και Marek Jurek.

Παρεμβαίνουν οι Χρήστος Στυλιανίδης και Enrique Guerrero Salom.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.12.2015.

Παρεμβαίνει ο Νότης Μαριάς σχετικά με την εφαρμογή της διαδικασίας "catch the eye" (η Πρόεδρος παρέχει διευκρινήσεις).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου