Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2051(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0332/2015

Ingivna texter :

A8-0332/2015

Debatter :

PV 15/12/2015 - 13
CRE 15/12/2015 - 13

Omröstningar :

PV 16/12/2015 - 11.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0459

Protokoll
Tisdagen den 15 december 2015 - Strasbourg

13. Förberedelse inför världstoppmötet om humanitära frågor: utmaningar och möjligheter för humanitärt bistånd (debatt)
CRE

Betänkande om förberedelse inför världstoppmötet om humanitära frågor: utmaningar och möjligheter för humanitärt bistånd [2015/2051(INI)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Enrique Guerrero Salom (A8-0332/2015)

Enrique Guerrero Salom redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

Talare: Pier Antonio Panzeri (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Anna Hedh (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Anna Záborská för PPE-gruppen, Norbert Neuser för S&D-gruppen, Arne Gericke för ECR-gruppen, Beatriz Becerra Basterrechea för ALDE-gruppen, Lola Sánchez Caldentey för GUE/NGL-gruppen, Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, Ignazio Corrao för EFDD-gruppen, Mireille D'Ornano för ENF-gruppen, Davor Ivo Stier, Francisco Assis, Nathan Gill, Maurice Ponga, Josef Weidenholzer och Bogdan Brunon Wenta.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák och Marek Jurek.

Talare: Christos Stylianides och Enrique Guerrero Salom.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.10 i protokollet av den 16.12.2015.

Talare: Notis Marias om ögonkontaktsförfarandet (Talmannen gjorde förtydliganden).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy