Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2015. gada 15. decembris - Strasbūra

14. Darba ņēmēju mobilitāte (debates)
CRE

Komisijas paziņojums: Darba ņēmēju mobilitāte (2015/2931(RSP)).

Marianne Thyssen (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Heinz K. Becker PPE grupas vārdā, Jutta Steinruck S&D grupas vārdā, Anthea McIntyre ECR grupas vārdā, Marian Harkin ALDE grupas vārdā, Tania González Peñas GUE/NGL grupas vārdā, Jean Lambert Verts/ALE grupas vārdā, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marita Ulvskog, Arne Gericke, Ulla Tørnæs, Patrick Le Hyaric, Terry Reintke, Elisabeth Morin-Chartier, Georgi Pirinski, Inês Cristina Zuber, Jeroen Lenaers, Agnes Jongerius, Sofia Ribeiro, Siôn Simon un Ádám Kósa.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová un Notis Marias.

Uzstājās Marianne Thyssen.

Debates tika slēgtas.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika