Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 15 december 2015 - Strasbourg

15. Det antagna beslutet om den europeiska rättsakten om tillgänglighet (debatt)
CRE

Uttalande av kommissionen: Det antagna beslutet om den europeiska rättsakten om tillgänglighet (2015/2928(RSP))

Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Rosa Estaràs Ferragut för PPE-gruppen, Jutta Steinruck för S&D-gruppen, Anthea McIntyre för ECR-gruppen, Marian Harkin för ALDE-gruppen, Martina Anderson för GUE/NGL-gruppen, Ádám Kósa, Catherine Stihler, Helga Stevens och Dita Charanzová.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová och Notis Marias.

Talare: Marianne Thyssen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy