Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Вторник, 15 декември 2015 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 3.Препоръки за еврозоната - Завършване на Европейския икономически и паричен съюз (разискване)
 4.Време за гласуване
  4.1.Договореността с Конфедерация Швейцария относно реда и условията за нейното участие в Европейската служба за подкрепа в областта на убежището *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  4.2.Споразумение между ЕС и Доминиканската общност за премахването на визите за краткосрочно пребиваване *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  4.3.Споразумение между ЕС и Вануату за премахването на визите за краткосрочно пребиваване *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  4.4.Споразумение между ЕС и Тринидад и Тобаго за премахването на визите за краткосрочно пребиваване *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  4.5.Споразумение между ЕС и Самоа за премахването на визите за краткосрочно пребиваване *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  4.6.Споразумение между ЕС и Гренада за премахването на визите за краткосрочно пребиваване *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  4.7.Споразумение между ЕС и Източен Тимор за премахването на визите за краткосрочно пребиваване *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  4.8.Споразумение между ЕС и Сейнт Лусия за премахването на визите за краткосрочно пребиваване *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  4.9.Споразумение между ЕС и Сейнт Винсънт и Гренадини за премахването на визите за краткосрочно пребиваване *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  4.10.Споразумение между ЕС и Обединените арабски емирства за премахването на визите за краткосрочно пребиваване *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  4.11.Меморандум за разбирателство между Службата за хармонизация във вътрешния пазар и Евроюст * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  4.12.Методи и процедура за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и мерки за удовлетворяване на потребностите от парични средства * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  4.13.Искане за снемане на парламентарния имунитет на Георгиос Кирцос (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  4.14.Искане за снемане на парламентарния имунитет на Стелиос Кулоглу (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  4.15.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Финландия — EGF/2015/005 FI/компютърно програмиране) (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  4.16.Търговска марка на ЕС ***II (гласуване)
  4.17.Законодателства на държавите членки относно търговските марки ***II (гласуване)
  4.18.Схема за контрол и изпълнение в североизточната част на Атлантическия океан ***I (гласуване)
  4.19.Спиране на прилагането на изключителните мерки по отношение на Босна и Херцеговина ***I (гласуване)
  4.20.Стратегическо сътрудничество в борбата срещу тежката престъпност и тероризма между Обединените арабски емирства и Европол * (гласуване)
  4.21.Към постигане на Европейски енергиен съюз (гласуване)
  4.22.Подготвяне на европейската електроенергийна мрежа за 2020 г. (гласуване)
  4.23.Прилагане на Европейския механизъм за микрофинансиране „Прогрес“ (гласуване)
  4.24.Нова обща политика в областта на рибарството: структура на техническите мерки и многогодишните планове (гласуване)
 5.Обяснениe на вот
 6.Поправки на вот и намерения за гласуване
 7.Одобряване на протокола от предишното заседание
 8.Решение, прието във връзка с пакета от мерки за европейската гранична и брегова охрана (разискване)
 9.Резултати от 21-вата Конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (COP 21) (разискване)
 10.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 11.Внасяне на прозрачност, координация и конвергенция в корпоративните данъчни политики в Съюза (разискване)
 12.Отношенията между ЕС и Китай (разискване)
 13.Подготовка за Световната среща на върха по хуманитарните въпроси: предизвикателства и възможности за предоставянето на хуманитарна помощ (разискване)
 14.Трудова мобилност (разискване)
 15.Решение, прието във връзка с Европейския акт за достъпност (разискване)
 16.Дневен ред на следващото заседание
 17.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол (247 kb)  Списък на присъствалите (65 kb)
 
Протокол (228 kb)  Списък на присъствалите (37 kb)  Резултати от различните гласувания (86 kb)  Поименни гласувания (146 kb)
 
Протокол (331 kb)  Списък на присъствалите (71 kb)  Резултати от различните гласувания (1246 kb)  Поименни гласувания (2873 kb)
Правна информация - Политика за поверителност