Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Tirsdag den 15. december 2015 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 3.Henstilling til Euroområdet - Gennemførelse af Europas Økonomiske og Monetære Union (forhandling)
 4.Afstemningstid
  4.1.Ordningen med Det Schweiziske Forbund om vilkårene for landets deltagelse i Det Europæiske Asylstøttekontor *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  4.2.Aftale mellem EU og Dominica om visumfritagelse for kortvarige ophold *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  4.3.Aftale mellem EU og Vanuatu om visumfritagelse for kortvarige ophold *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  4.4.Aftale mellem EU og Trinidad og Tobago om visumfritagelse for kortvarige ophold *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  4.5.Aftale mellem EU og Samoa om visumfritagelse for kortvarige ophold *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  4.6.Aftale mellem EU og Grenada om visumfritagelse for kortvarige ophold *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  4.7.Aftale mellem EU og Timor-Leste om visumfritagelse for kortvarige ophold *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  4.8.Aftale mellem EU og Saint Lucia om visumfritagelse for kortvarige ophold *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  4.9.Aftale mellem EU og Saint Vincent og Grenadinerne om visumfritagelse for kortvarige ophold *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  4.10.Aftale mellem EU og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse for kortvarige ophold *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  4.11.Aftalememorandummet mellem Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked og Eurojust * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  4.12.Metoderne og proceduren for overdragelse af de traditionelle egne indtægter og egne indtægter fra moms og BNI og foranstaltningerne for at opfylde likviditetskrav * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  4.13.Anmodning om ophævelse af Georgios Kyrtsos' parlamentariske immunitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  4.14.Anmodning om ophævelse af Stelios Kouloglous parlamentariske immunitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  4.15.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: Ansøgning fra Finland - EGF/2015/005 FI/Computer Programming (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  4.16.EU-varemærke ***II (afstemning)
  4.17.Medlemsstaternes lovgivning om varemærker ***II (afstemning)
  4.18.Kontrol- og håndhævelsesordning for fiskeriet i det nordøstlige Atlanterhav ***I (afstemning)
  4.19.Suspension af anvendelsen af exceptionelle handelsforanstaltninger for så vidt angår Bosnien-Hercegovina ***I (afstemning)
  4.20.Strategisk samarbejde i bekæmpelsen af grov kriminalitet og terrorisme mellem De Forenede Arabiske Emirater og Europol * (afstemning)
  4.21.På vej til en europæisk energiunion (afstemning)
  4.22.Europas elnet gøres klar til 2020 (afstemning)
  4.23.Gennemførelse af den europæiske mikrofinansieringsfacilitet Progress (afstemning)
  4.24.En ny fælles fiskeripolitik: strukturen i de tekniske foranstaltninger og de flerårige planer (afstemning)
 5.Stemmeforklaringer
 6.Stemmerettelser og -intentioner
 7.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 8.Afgørelse vedtaget om den europæiske grænse- og kystvagtpakke (forhandling)
 9.Resultatet af COP 21 (forhandling)
 10.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 11.Større gennemsigtighed, samordning og konvergens i EU's selskabsbeskatningspolitik (forhandling)
 12.Forbindelserne mellem EU og Kina (forhandling)
 13.Forberedelse til det humanitære verdenstopmøde: udfordringer og muligheder for humanitær bistand (forhandling)
 14.Arbejdskraftsmobilitet (forhandling)
 15.Afgørelse om den europæiske retsakt om tilgængelighed (forhandling)
 16.Dagsorden for næste møde
 17.Hævelse af mødet
 Deltagerliste
Protokol (201 kb)  Deltagerliste (64 kb)
 
Protokol (188 kb)  Deltagerliste (37 kb)  Afstemningsresultater (64 kb)  Afstemning ved navneopråb (144 kb)
 
Protokol (304 kb)  Deltagerliste (63 kb)  Afstemningsresultater (801 kb)  Afstemning ved navneopråb (2708 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik