Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2015 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.Σύσταση για τη ζώνη του ευρώ - Ολοκληρώνοντας την Οικονομική και Νομισματική Ένωση της Ευρώπης (συζήτηση)
 4.Ώρα των ψηφοφοριών
  4.1.Ρύθμιση με την Ελβετική Συνομοσπονδία σχετικά με τις λεπτομέρειες συμμετοχής της στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  4.2.Συμφωνία ΕΕ – Κοινοπολιτείας του Δομήνικου σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  4.3.Συμφωνία ΕΕ - Βανουάτου σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  4.4.Συμφωνία ΕΕ - Τρινιδάδ και Τομπάγκο σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  4.5.Συμφωνία ΕΕ - Σαμόα σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  4.6.Συμφωνία ΕΕ - Γρενάδας σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  4.7.Συμφωνία ΕΕ - Ανατολικού Τιμόρ σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  4.8.Συμφωνία ΕΕ - Σάντα Λουσία σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  4.9.Συμφωνία ΕΕ - Αγίου Βικεντίου και Γρεναδίνων σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  4.10.Συμφωνία ΕΕ - Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  4.11.Mνημόνιο συμφωνίας μεταξύ του Γραφείου Εναρμόνισης στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς και της Eurojust * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  4.12.Μέθοδοι και διαδικασία απόδοσης των παραδοσιακών ιδίων πόρων και των ιδίων πόρων που βασίζονται στον ΦΠΑ και το ΑΕΕ και για τα μέτρα αντιμετώπισης των ταμειακών αναγκών * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  4.13.Αίτηση άρσης της κοινοβουλευτικής ασυλίας του Γεωργίου Κύρτσου (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  4.14.Αίτηση άρσης της κοινοβουλευτικής ασυλίας του Στέλιου Κούλογλου (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  4.15.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - Αίτηση από τη Φινλανδία – EGF/2015/005 FI/Computer Programming (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  4.16.Εμπορικό σήμα ΕΕ ***II (ψηφοφορία)
  4.17.Νομοθεσίες των κρατών μελών περί σημάτων ***II (ψηφοφορία)
  4.18.Σύστημα ελέγχου και επιβολής που εφαρμόζεται στα αλιεύματα του Βορειοανατολικού Ατλαντικού ***I (ψηφοφορία)
  4.19.Αναστολή της εφαρμογής των έκτακτων εμπορικών μέτρων όσον αφορά τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη ***I (ψηφοφορία)
  4.20.Στρατηγική συνεργασία για την καταπολέμηση των σοβαρών μορφών εγκληματικότητας και της τρομοκρατίας μεταξύ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Ευρωπόλ * (ψηφοφορία)
  4.21.Η πορεία προς μια Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση (ψηφοφορία)
  4.22.Καθιστώντας το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης έτοιμο για το 2020 (ψηφοφορία)
  4.23.Υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Μικροχρηματοδοτήσεων Progress (ψηφοφορία)
  4.24.Μια νέα ΚΑΠ: διάρθρωση τεχνικών μέτρων και πολυετών σχεδίων (ψηφοφορία)
 5.Αιτιολογήσεις ψήφου
 6.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 7.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 8.Εγκριθείσα απόφαση σχετικά με τη δέσμη μέτρων περί Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (συζήτηση)
 9.Αποτελέσματα της COP 21 (συζήτηση)
 10.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105, παράγραφος 6, του Κανονισμού)
 11.Επίτευξη διαφάνειας, συντονισμού και σύγκλισης στις πολιτικές όσον αφορά τον φόρο εταιρειών στην Ένωση (συζήτηση)
 12.Οι σχέσεις ΕΕ-Κίνας (συζήτηση)
 13.Προετοιμασία για την Παγκόσμια Ανθρωπιστική Διάσκεψη Κορυφής: προκλήσεις και ευκαιρίες για την ανθρωπιστική βοήθεια (συζήτηση)
 14.Κινητικότητα του εργατικού δυναμικού (συζήτηση)
 15.Εγκριθείσα απόφαση σχετικά με την ευρωπαϊκή πράξη προσβασιμότητας (συζήτηση)
 16.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 17.Λήξη της συνεδρίασης
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά (247 kb) Κατάσταση παρόντων (65 kb)    Ονομαστικές ψηφοφορίες (3197 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (233 kb) Κατάσταση παρόντων (38 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (71 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (147 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (332 kb) Κατάσταση παρόντων (72 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (1035 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (2871 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου