Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Teisipäev, 15. detsember 2015 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 3.Soovitus euroala kohta - Euroopa majandus- ja rahaliidu loomise lõpuleviimine (arutelu)
 4.Hääletused
  4.1.Šveitsi Konföderatsiooni Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiametis osalemise üksikasju käsitlev leping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  4.2.ELi ja Dominica vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  4.3.ELi ja Vanuatu vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  4.4.ELi ning Trinidadi ja Tobago vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  4.5.ELi ja Samoa vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  4.6.ELi ja Grenada vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  4.7.ELi ja Timor-Leste vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  4.8.ELi ja Saint Lucia vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  4.9.ELi ning Saint Vincenti ja Grenadiinide vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  4.10.ELi ja Araabia Ühendemiraatide vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  4.11.Siseturu Ühtlustamise Ameti ja Eurojusti vaheline vastastikuse mõistmise memorandum * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  4.12.Meetodid ja menetlused, millega tehakse kättesaadavaks traditsioonilised, käibemaksupõhised ja kogurahvatulul põhinevad omavahendid, ning muud sularahavajaduste rahuldamiseks vajalikud meetmed * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  4.13.Georgios Kyrtsose parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  4.14.Stelios Kouloglou parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  4.15.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: Soome taotlus EGF/2015/005 FI/Computer Programming (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  4.16.ELi kaubamärk ***II (hääletus)
  4.17.Kaubamärke käsitlevad liikmesriikide õigusaktid ***II (hääletus)
  4.18.Kirde-Atlandi kalanduspiirkonnas kohaldatav kontrolli- ja rakendussüsteem ***I (hääletus)
  4.19.Erandlike kaubandusmeetmete kohaldamise peatamine Bosnia ja Hertsegoviina suhtes ***I (hääletus)
  4.20.Araabia Ühendemiraatide ja Europoli vaheline raskete kuritegude ja terrorismi vastases võitluses tehtav strateegiline koostöö * (hääletus)
  4.21.Euroopa energialiidu suunas (hääletus)
  4.22.Euroopa elektrivõrgu tugevdamine 2020. aastaks (hääletus)
  4.23.Euroopa mikrokrediidirahastu „Progress” rakendamine (hääletus)
  4.24.Uus ühine kalanduspoliitika: tehniliste meetmete struktuur ja mitmeaastased kavad (hääletus)
 5.Selgitused hääletuse kohta
 6.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 7.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 8.Euroopa piiri- ja rannikuvalve paketi kohta vastu võetud otsus (arutelu)
 9.COP 21 tulemused (arutelu)
 10.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 11.Läbipaistvuse, kooskõlastamise ja lähenemise tagamine liidu äriühingu tulumaksu poliitikas (arutelu)
 12.ELi ja Hiina suhted (arutelu)
 13.Ettevalmistused ülemaailmseks humanitaarabiteemaliseks tippkohtumiseks - humanitaarabiga seonduvad probleemid ja võimalused (arutelu)
 14.Töötajate liikuvus (arutelu)
 15.Euroopa ligipääsetavuse akti suhtes vastu võetud otsus (arutelu)
 16.Järgmise istungi päevakord
 17.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (219 kb) Kohalolijate nimekiri (65 kb)    Nimelise hääletuse tulemused (3197 kb) 
 
Protokoll (185 kb) Kohalolijate nimekiri (37 kb) Hääletustulemused (58 kb) Nimelise hääletuse tulemused (145 kb) 
 
Protokoll (297 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb) Hääletustulemused (865 kb) Nimelise hääletuse tulemused (2855 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika