Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Tiistai 15. joulukuuta 2015 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Euroaluetta koskeva suositus - Euroopan talous- ja rahaliiton viimeistely (keskustelu)
 4.Äänestykset
  
4.1.Järjestelyasiakirja Sveitsin valaliiton osallistumista Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston toimintaan koskevista yksityiskohtaisista säännöistä *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
4.2.EU:n ja Dominican välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
4.3.EU:n ja Vanuatun välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
4.4.EU:n ja Trinidad ja Tobagon välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
4.5.EU:n ja Samoan välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
4.6.EU:n ja Grenadan välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
4.7.EU:n ja Itä-Timorin välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
4.8.EU:n ja Saint Lucian välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
4.9.EU:n ja Saint Vincent ja Grenadiinien välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
4.10.EU:n ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
4.11.Sisämarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston ja Eurojustin välinen yhteisymmärryspöytäkirja * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
4.12.Perinteisten, ALV- ja BKTL-perusteisten omien varojen käyttöön asettamisessa sovellettavat menetelmät ja menettely sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavat toimenpiteet * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
4.13.Georgios Kyrtsosin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
4.14.Stelios Koulogloun koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
4.15.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: Suomen hakemus – EGF/2015/005 FI/Computer Programming (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
4.16.EU-tavaramerkki ***II (äänestys)
  
4.17.Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädäntö ***II (äänestys)
  
4.18.Koillis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen sovellettava valvontaa ja täytäntöönpanotoimia koskeva suunnitelma ***I (äänestys)
  
4.19.Poikkeuksellisten kaupan toimenpiteiden soveltamisen keskeyttäminen Bosnia ja Hertsegovinan osalta ***I (äänestys)
  
4.20.Yhdistyneiden arabiemiirikuntien ja Europolin välinen strateginen yhteistyö vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjunnassa * (äänestys)
  
4.21.Kohti Euroopan energiaunionia (äänestys)
  
4.22.Euroopan sähköverkon parantaminen vuoteen 2020 mennessä (äänestys)
  
4.23.Eurooppalaisen Progress-mikrorahoitusjärjestelyn täytäntöönpano (äänestys)
  
4.24.Uusi YKP: rakenne teknisiä toimenpiteitä ja monivuotisia suunnitelmia varten (äänestys)
 5.Äänestysselitykset
 6.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 7.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 8.EU:n raja- ja rannikkovalvontapaketista tehty päätös (keskustelu)
 9.COP21-kokouksen tulokset (keskustelu)
 10.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 11.Lisää läpinäkyvyyttä, koordinointia ja lähentymistä unionin yhtiöveropolitiikkoihin (keskustelu)
 12.EU:n ja Kiinan suhteet (keskustelu)
 13.Valmistautuminen maailman humanitaarisen avun huippukokoukseen: humanitaarisen avun haasteet ja mahdollisuudet (keskustelu)
 14.Työvoiman liikkuvuus (keskustelu)
 15.Esteettömyyttä koskevasta unionin säädöksestä tehty päätös (keskustelu)
 16.Seuraavan istunnon esityslista
 17.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (222 kb) Läsnäololista (64 kb)    Nimenhuutoäänestysten tulokset (3197 kb) 
 
Pöytäkirja (191 kb) Läsnäololista (37 kb) Äänestysten tulokset (60 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (149 kb) 
 
Pöytäkirja (298 kb) Läsnäololista (63 kb) Äänestysten tulokset (883 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (2794 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö