Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Dinsdag 15 december 2015 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 3.Aanbeveling voor de eurozone - Voltooiing van Europa's economische en monetaire unie (debat)
 4.Stemmingen
  4.1.Regeling met de Zwitserse Bondsstaat betreffende de nadere bijzonderheden van de deelname van de Zwitserse Bondsstaat aan het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  4.2.Overeenkomst EU - Dominica inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  4.3.Overeenkomst EU - Vanuatu inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  4.4.Overeenkomst EU - Trinidad en Tobago inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  4.5.Overeenkomst EU - Samoa inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  4.6.Overeenkomst EU - Grenada inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  4.7.Overeenkomst EU - Oost-Timor inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  4.8.Overeenkomst EU - Saint Lucia inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  4.9.Overeenkomst EU - Saint Vincent en de Grenadines inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  4.10.Overeenkomst EU - Verenigde Arabische Emiraten inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  4.11.Memorandum van overeenstemming tussen het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt en Eurojust * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  4.12.Regels en procedures voor de terbeschikkingstelling van de traditionele eigen middelen, de btw- en de bni-middelen en maatregelen om in de behoefte aan kasmiddelen te voorzien * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  4.13.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Georgios Kyrtsos (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  4.14.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Stelios Kouloglou (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  4.15.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag van Finland - EGF/2015/005 FI/Computerprogrammering (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  4.16.EU-merk ***II (stemming)
  4.17.Merkenrecht van de lidstaten ***II (stemming)
  4.18.Controle- en handhavingsregeling voor de visserij in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan ***I (stemming)
  4.19.Opschorting van uitzonderlijke handelsmaatregelen wat betreft Bosnië en Herzegovina ***I (stemming)
  4.20.Strategische samenwerking bij de bestrijding van ernstige criminaliteit en terrorisme tussen de Verenigde Arabische Emiraten en Europol * (stemming)
  4.21.Op weg naar een Europese energie-unie (stemming)
  4.22.Het Europese elektriciteitsnet voorbereiden voor 2020 (stemming)
  4.23.Tenuitvoerlegging van de Europese Progress-microfinancieringsfaciliteit (stemming)
  4.24.Een nieuw GVB: structuur voor de technische maatregelen en de meerjarenplannen (stemming)
 5.Stemverklaringen
 6.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 7.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 8.Aangenomen besluit over het pakket inzake een Europese grens- en kustwacht (debat)
 9.Resultaten van de COP 21 (debat)
 10.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 11.Meer transparantie, coördinatie en convergentie van het vennootschapsbelastingbeleid (debat)
 12.Betrekkingen EU-China (debat)
 13.Voorbereiding van de humanitaire wereldtop: uitdagingen en kansen voor humanitaire hulp (debat)
 14.Arbeidsmobiliteit (debat)
 15.Aangenomen besluit inzake de Europese toegankelijkheidswet (debat)
 16.Agenda van de volgende vergadering
 17.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
Notulen (220 kb) Presentielijst (64 kb)    Hoofdelijke stemming (3197 kb) 
 
Notulen (190 kb) Presentielijst (37 kb) Uitslag van de stemming (58 kb) Hoofdelijke stemming (145 kb) 
 
Notulen (306 kb) Presentielijst (63 kb) Uitslag van de stemming (807 kb) Hoofdelijke stemming (2783 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid