Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Wtorek, 15 grudnia 2015 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 3.Zalecenie dotyczące strefy euro - Dokończenie budowy europejskiej unii gospodarczej i walutowej (debata)
 4.Głosowanie
  4.1.Uzgodnienia z Konfederacją Szwajcarską dotyczące warunków udziału tego państwa w pracach Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  4.2.Umowa między UE a Dominiką dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  4.3.Umowa między UE a Vanuatu dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  4.4.Umowa między UE a Trynidadem i Tobago dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  4.5.Umowy między UE a Samoa dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  4.6.Umowa między UE a Grenadą dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  4.7.Umowa między UE a Timorem Wschodnim dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  4.8.Umowa między UE a Saint Lucia dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  4.9.Umowa między UE a Saint Vincent i Grenadynami dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  4.10.Umowa między UE a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  4.11.Protokół ustaleń między Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego a Eurojustem * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  4.12.Metody i procedura udostępniania tradycyjnych zasobów własnych, zasobów własnych opartych na VAT i zasobów własnych opartych na DNB oraz środki w celu zaspokojenia potrzeb gotówkowych * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  4.13.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Georgiosa Kyrtsosa (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  4.14.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Steliosa Kouloglou (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  4.15.Uruchomienie środków z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji : wniosek Finlandii – EGF/2015/005 FI/Computer Programming (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  4.16.Unijny znak towarowy ***II (głosowanie)
  4.17.Ustawodawstwo państw członkowskich odnoszące się do znaków towarowych ***II (głosowanie)
  4.18.System kontroli i egzekwowania mający zastosowanie do rybołówstwa na północno-wschodnim Atlantyku ***I (głosowanie)
  4.19.Zawieszenie stosowania nadzwyczajnych środków handlowych w odniesieniu do Bośni i Hercegowiny ***I (głosowanie)
  4.20.Strategiczna współpraca między Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi a Europolem w walce z poważną przestępczością i terroryzmem * (głosowanie)
  4.21.W kierunku europejskiej unii energetycznej (głosowanie)
  4.22.Elektroenergetyczne połączenia międzysystemowe w 2020 r. (głosowanie)
  4.23.Wdrożenie europejskiego instrumentu mikrofinansowego Progress (głosowanie)
  4.24.Nowa WPRyb: struktura środków technicznych i planów wieloletnich (głosowanie)
 5.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 6.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 7.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 8.Decyzja przyjęta w sprawie europejskiego pakietu dotyczącego straży granicznej i przybrzeżnej (debata)
 9.Wyniki COP 21 (debata)
 10.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 11.Wprowadzenie przejrzystości, koordynacji i konwergencji do polityki opodatkowania osób prawnych w Unii (debata)
 12.Stosunki UE–Chiny (debata)
 13.Przygotowania do Światowego Szczytu Humanitarnego: wyzwania i szanse w zakresie pomocy humanitarnej (debata)
 14.Mobilność pracowników (debata)
 15.Decyzja przyjęta w sprawie europejskiego aktu w sprawie dostępności (debata)
 16.Porządek obrad następnego posiedzenia
 17.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół (217 kb) Lista obecności (65 kb)    Głosowanie imienne (3197 kb) 
 
Protokół (228 kb) Lista obecności (37 kb) Wyniki głosowania (66 kb) Głosowanie imienne (146 kb) 
 
Protokół (289 kb) Lista obecności (64 kb) Wyniki głosowania (1010 kb) Głosowanie imienne (2783 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności