Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Tisdagen den 15 december 2015 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 3.Rekommendation för euroområdet - Färdigställandet av EU:s ekonomiska och monetära union (debatt)
 4.Omröstning
  
4.1.Avtalet med Schweiziska edsförbundet om deltagande i arbetet med det europeiska stödkontoret för asylfrågor *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
4.2.Avtal mellan EU och Dominica om undantag från viseringskrav för kortare vistelser *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
4.3.Avtal mellan EU och Vanuatu om undantag från viseringskrav för kortare vistelser *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
4.4.Avtal mellan EU och Trinidad och Tobago om undantag från viseringskrav för kortare vistelser *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
4.5.Avtal mellan EU och Samoa om undantag från viseringskrav för kortare vistelser *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
4.6.Avtal mellan EU och Grenada om undantag från viseringskrav för kortare vistelser *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
4.7.Avtal mellan EU och Östtimor om undantag från viseringskrav för kortare vistelser *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
4.8.Avtal mellan EU och Saint Lucia om undantag från viseringskrav för kortare vistelser *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
4.9.Avtal mellan EU och Saint Vincent och Grenadinerna om undantag från viseringskrav för kortare vistelser *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
4.10.Avtal mellan EU och Förenade Arabemiraten om undantag från viseringskrav för kortare vistelser *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
4.11.Samförståndsavtalet mellan Kontoret för harmonisering i den inre marknaden och Eurojust * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
4.12.Metoder och förfaranden för tillhandahållande av traditionella, momsbaserade egna medel och BNI-baserade egna medel samt åtgärder för att möta likviditetsbehov * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
4.13.Begäran om upphävande av Georgios Kyrtsos parlamentariska immunitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
4.14.Begäran om upphävande av Stelios Kouloglous parlamentariska immunitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
4.15.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan från Finland - EGF/2015/005 FI/Computer programming (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
4.16.Gemenskapsvarumärken ***II (omröstning)
  
4.17.Medlemsstaternas varumärkeslagstiftning ***II (omröstning)
  
4.18.Kontroll- och tillsynsplan för fisket i Nordostatlanten ***I (omröstning)
  
4.19.Uppskjutande av särskilda handelsåtgärder med hänsyn till Bosnien och Hercegovina ***I (omröstning)
  
4.20.Strategiskt samarbete inom ramen för bekämpningen av grov brottslighet och terrorism mellan Förenade Arabemiraten och Europol * (omröstning)
  
4.21.På väg mot en europeisk energiunion (omröstning)
  
4.22.Att rusta Europas elnät för 2020 (omröstning)
  
4.23.Genomförandet av det europeiska instrumentet Progress för mikrokrediter (omröstning)
  
4.24.En ny gemensam fiskeripolitik: strukturen för de tekniska åtgärderna och de fleråriga planerna (omröstning)
 5.Röstförklaringar
 6.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 7.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 8.Det antagna beslutet om paketet för europeisk gräns- och kustbevakning (debatt)
 9.Resultaten från COP 21 (debatt)
 10.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 11.Ökad transparens, samordning och samstämdhet för bolagsbeskattningen (debatt)
 12.Förbindelserna EU–Kina (debatt)
 13.Förberedelse inför världstoppmötet om humanitära frågor: utmaningar och möjligheter för humanitärt bistånd (debatt)
 14.Arbetskraftens rörlighet (debatt)
 15.Det antagna beslutet om den europeiska rättsakten om tillgänglighet (debatt)
 16.Föredragningslista för nästa sammanträde
 17.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (220 kb) Närvarolista (64 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (3197 kb) 
 
Protokoll (192 kb) Närvarolista (37 kb) Omröstningsresultat (61 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (148 kb) 
 
Protokoll (281 kb) Närvarolista (64 kb) Omröstningsresultat (772 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (2795 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy