Indiċi 
Minuti
PDF 312kWORD 224k
It-Tlieta, 15 ta' Diċembru 2015 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 3.Rakkomandazzjoni għaż-żona tal-euro - L-ikkompletar tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja tal-Ewropa (dibattitu)
 4.Ħin tal-votazzjonijiet
  4.1.Arranġament mal-Konfederazzjoni Svizzera dwar il-modalitajiet tal-parteċipazzjoni tagħha fl-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  4.2.Ftehim UE-Dominica dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  4.3.Ftehim UE-Vanuatu dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  4.4.Ftehim UE-Trinidad u Tobago dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  4.5.Ftehim UE-Samoa dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  4.6.Ftehim UE-Grenada dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  4.7.Ftehim UE-Timor Leste dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  4.8.Ftehim UE-Saint Lucia dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  4.9.Ftehim UE-Saint Vincent u l-Grenadini dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  4.10.Ftehim UE-Emirati Għarab Magħquda dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  4.11.Memorandum ta' Qbil bejn l-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern u l-Eurojust * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  4.12.Il-metodi u l-proċedura li jintużaw biex jitqiegħdu għad-dispożizzjoni r-riżorsi proprji tradizzjonali, dawk ibbażati fuq il-VAT u dawk ibbażati fuq l-ING u l-miżuri li jissodisfaw il-ħtiġijiet fi flus kontanti * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  4.13.Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari ta' Georgios Kyrtsos (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  4.14.Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari ta' Stelios Kouloglou (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  4.15.Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni - EGF/2015/005 FI/Computer Programming (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  4.16.Trade mark tal-UE ***II (votazzjoni)
  4.17.Il-liġijiet tal-Istati Membri dwar it-trade marks ***II (votazzjoni)
  4.18.Skema ta' kontroll u infurzar applikabbli għas-sajd fl-Atlantiku tal-Grigal ***I (votazzjoni)
  4.19.Miżuri kummerċjali eċċezzjonali għal pajjiżi u territorji li jipparteċipaw fil-proċess ta’ Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni tal-Unjoni Ewropea jew li huma marbutin miegħu u li jissospendi l-applikazzjoni tiegħu fir-rigward tal-Bosnija-Ħerzegovina ***I (votazzjoni)
  4.20.Kooperazzjoni strateġika fil-ġlieda kontra l-kriminalità serja u t-terroriżmu bejn l-Emirati Għarab Magħquda u l-Europol * (votazzjoni)
  4.21.Lejn Unjoni Ewropea tal-Enerġija (votazzjoni)
  4.22.Inlestu l-grilja elettrika tal-Ewropa għall-2020 (votazzjoni)
  4.23.L-implimentazzjoni tal-Faċilità Ewropea ta' Mikrofinanzjament Progress (votazzjoni)
  4.24.PKS ġdida: struttura għall-miżuri tekniċi u l-pjanijiet pluriennali (votazzjoni)
 5.Spjegazzjonijiet tal-vot
 6.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 7.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 8.Deċiżjoni adottata dwar il-pakkett "gwardja tal-fruntieri u gwardja tal-kosta Ewropej" (dibattitu)
 9.Eżitu tal-COP 21 (dibattitu)
 10.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 11.Indaħħlu t-trasparenza, il-koordinazzjoni u l-konverġenza fil-politiki dwar it-taxxa fuq il-kumpaniji (dibattitu)
 12.Relazzjonijiet UE-Ċina (dibattitu)
 13.Tħejjija għas-Summit Umanitarju Dinji: Sfidi u opportunitajiet għall-assistenza umanitarja (dibattitu)
 14.Mobilità tal-ħaddiema (dibattitu)
 15.Deċiżjoni adottata dwar l-Att Ewropew dwar l-Aċċessibbiltà (dibattitu)
 16.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 17.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Martin SCHULZ
President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.05.


2. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Il-Membri jew il-gruppi politiċi li ġejjin talbu li jiġi organizzat dibattitu ta' dan it-tip, skont l-Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura, dwar il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li ġejjin:

I.   Ibrahim Halawa qed jirriskja l-piena tal-mewt (2015/3016(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli u Rolandas Paksas f'isem il-Grupp EFDD, dwar il-każ ta' Ibrahim Halawa li potenzjalment qed jiffaċċja l-piena tal-mewt (B8-1402/2015);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Monica Macovei, Brian Crowley, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić u Branislav Škripek f'isem il-Grupp ECR, dwar Ibrahim Halawa qed jirriskja l-piena tal-mewt (B8-1403/2015);

—   Judith Sargentini, Davor Škrlec, Klaus Buchner, Jean Lambert, Igor Šoltes, Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Ernest Maragall, Margrete Auken, Bodil Valero, Ernest Urtasun u Heidi Hautala f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar Ibrahim Halawa qed jirriskja l-piena tal-mewt (B8-1404/2015);

—   Marian Harkin, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Filiz Hyusmenova, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Urmas Paet, Robert Rochefort, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl u Jozo Radoš f'isem il-Grupp ALDE, dwar Ibrahim Halawa qed jirriskja l-piena tal-mewt (B8-1405/2015);

—   Cristian Dan Preda, Seán Kelly, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Lara Comi, Therese Comodini Cachia u Romana Tomc f'isem il-Grupp PPE, dwar Ibrahim Halawa qed jirriskja l-piena tal-mewt (B8-1406/2015);

—   Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk, Younous Omarjee, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Josu Juaristi Abaunz, Javier Couso Permuy, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez u Miguel Urbán Crespo f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar Ibrahim Halawa qed jirriskja l-piena tal-mewt (B8-1407/2015);

—   Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward, Flavio Zanonato u Damiano Zoffoli f'isem il-Grupp S&D, dwar Ibrahim Halawa qed jirriskja l-piena tal-mewt (B8-1408/2015).

II.   Sitwazzjoni fil-Maldivi (2015/3017(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo u Rolandas Paksas f'isem il-Grupp EFDD, dwar is-Sitwazzjoni fil-Maldivi (B8-1409/2015);

—   Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Alyn Smith u Jean Lambert f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar is-Sitwazzjoni fil-Maldivi (B8-1410/2015);

—   Javier Nart, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Filiz Hyusmenova, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Jozo Radoš u Valentinas Mazuronis f'isem il-Grupp ALDE, dwar is-Sitwazzjoni fil-Maldivi (B8-1411/2015);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba u Ruža Tomašić f'isem il-Grupp ECR, dwar is-Sitwazzjoni fil-Maldivi (B8-1414/2015);

—   Cristian Dan Preda, Eduard Kukan, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, József Nagy, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Francesc Gambús, Lara Comi, Therese Comodini Cachia u Romana Tomc f'isem il-Grupp PPE, dwar is-Sitwazzjoni fil-Maldivi (B8-1417/2015);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva u Kostas Chrysogonos f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar is-Sitwazzjoni fil-Maldivi (B8-1419/2015);

—   Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Biljana Borzan u Eider Gardiazabal Rubial f'isem il-Grupp S&D, dwar is-Sitwazzjoni fil-Maldivi (B8-1421/2015).

III.   Malasja (2015/3018(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo u Marco Zanni f'isem il-Grupp EFDD, dwar il-Malasja (B8-1412/2015);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba u Ruža Tomašić f'isem il-Grupp ECR, dwar il-Malasja (B8-1413/2015);

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Bodil Valero, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec u Alyn Smith f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-Malasja (B8-1415/2015);

—   Cecilia Wikström, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Jozo Radoš u Valentinas Mazuronis f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-Malasja (B8-1416/2015);

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Francesc Gambús, Lara Comi, Therese Comodini Cachia u Romana Tomc f'isem il-Grupp PPE, dwar il-Malasja (B8-1418/2015);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva u Kostas Chrysogonos f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-Malasja (B8-1420/2015);

—   Pier Antonio Panzeri, Neena Gill, Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward u Biljana Borzan f'isem il-Grupp S&D, dwar il-Malasja (B8-1422/2015).

Il-ħin għad-diskorsi se jiġi allokat skont l-Artikolu 162 tar-Regoli ta' Proċedura.


3. Rakkomandazzjoni għaż-żona tal-euro - L-ikkompletar tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja tal-Ewropa (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Rakkomandazzjoni għaż-żona tal-euro (2015/3020(RSP))

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000152/2015) imressqa minn Roberto Gualtieri, f'isem il-Kumitat ECON, lill-Kummissjoni: Nikkompletaw l-Unjoni Ekonomika u Monetarja tal-Ewropa (2015/2936(RSP)) (B8-1113/2015)

Il-President għamel dikjarazzjoni qasira biex jintoduċi d-dibattitu.

Intervent ta': Jeroen Dijsselbloem (President tal-Eurogrupp).

Jean-Claude Juncker (President tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Roberto Gualtieri daħal aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

Interventi ta': Dariusz Rosati f'isem il-Grupp PPE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Anna Elżbieta Fotyga, Maria João Rodrigues f'isem il-Grupp S&D, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Bill Etheridge, Bernd Lucke f'isem il-Grupp ECR, Gérard Deprez, dwar l-intervent tal-kelliem preċedenti, Sylvie Goulard f'isem il-Grupp ALDE, Fabio De Masi f'isem il-Grupp GUE/NGL, Philippe Lamberts f'isem il-Grupp Verts/ALE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Georgi Pirinski, Marco Valli f'isem il-Grupp EFDD, Gerolf Annemans f'isem il-Grupp ENF, Sotirios Zarianopoulos Membru mhux affiljat.

Intervent ta': Jeroen Dijsselbloem.

Interventi ta':, Esther de Lange, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Doru-Claudian Frunzulică, Elisa Ferreira, Sander Loones, Ramon Tremosa i Balcells, Dimitrios Papadimoulis, Sven Giegold, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Liisa Jaakonsaari, Patrick O'Flynn, Bernard Monot, Krisztina Morvai, Theodor Dumitru Stolojan, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tibor Szanyi, Pervenche Berès, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Peter van Dalen, Notis Marias, Michael Theurer, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Maria Grapini, Miguel Viegas, Bas Eickhout, Steven Woolfe, Barbara Kappel, Lampros Fountoulis, Markus Ferber, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Pervenche Berès, u Jakob von Weizsäcker, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Michael Theurer.

Intervent ta': Jeroen Dijsselbloem.

PRESIDENZA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Viċi President

Interventi ta': Anna Elżbieta Fotyga, Jean Arthuis, Nikolaos Chountis, Jean-Luc Schaffhauser, Othmar Karas, Alfred Sant, Peter van Dalen u Cora van Nieuwenhuizen.

PRESIDENZA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Viċi President

Interventi ta': Luke Ming Flanagan, Mario Borghezio, Tom Vandenkendelaere, Jonás Fernández, Marcus Pretzell, Philippe De Backer, Miguel Urbán Crespo, Florian Philippot, Danuta Maria Hübner, Paul Tang, Richard Sulík, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Gianluca Buonanno, Jérôme Lavrilleux, Costas Mavrides, Joachim Starbatty, Lara Comi, Eva Kaili, Zbigniew Kuźmiuk, Adam Szejnfeld, Neena Gill, Georgios Kyrtsos, Sergio Gutiérrez Prieto, Luděk Niedermayer, Mercedes Bresso, Angelika Niebler, Eva Paunova u Burkhard Balz.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Ivana Maletić, Maria Grapini, Ivan Jakovčić, Lidia Senra Rodríguez, Seán Kelly u Liisa Jaakonsaari.

Intervent ta': Valdis Dombrovskis (Viċi President tal-Kummissjoni).

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 128(5) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Roberto Gualtieri, f'isem il-Kumitat ECON, dwar l-ikkompletar tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja tal-Ewropa (2015/2936(RSP)) (B8-1347/2015).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.8 tal- Minuti ta' 17.12.2015.

(Is-seduta ġiet sospiża għal ftit sa ma sar il-ħin għall-votazzjonijiet).

PRESIDENZA: Alexander Graf LAMBSDORFF
Viċi President


4. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


4.1. Arranġament mal-Konfederazzjoni Svizzera dwar il-modalitajiet tal-parteċipazzjoni tagħha fl-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Arranġament mal-Konfederazzjoni Svizzera dwar il-modalitajiet tal-parteċipazzjoni tagħha fl-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil [18079/2013 - C8-0027/2014 - 2013/0422(NLE)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Roberta Metsola (A8-0345/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2015)0424)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-arranġament.


4.2. Ftehim UE-Dominica dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Commonwealth ta' Dominica dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn għal perijodu qasir [07189/2015 - C8-0143/2015 - 2015/0050(NLE)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Mariya Gabriel (A8-0322/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2015)0425)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


4.3. Ftehim UE-Vanuatu dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika ta' Vanuatu dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir [07192/2015 - C8-0149/2015 - 2015/0052(NLE)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Mariya Gabriel (A8-0329/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2015)0426)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


4.4. Ftehim UE-Trinidad u Tobago dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika ta' Trinidad u Tobago dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir [07196/2015 - C8-0151/2015 - 2015/0054(NLE)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Mariya Gabriel (A8-0323/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2015)0427)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


4.5. Ftehim UE-Samoa dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istat Indipendenti ta' Samoa dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir [07195/2015 - C8-0146/2015 - 2015/0056(NLE)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Mariya Gabriel (A8-0320/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2015)0428)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


4.6. Ftehim UE-Grenada dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u Grenada dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir [2015/0057(NLE)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Mariya Gabriel (A8-0326/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2015)0429)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


4.7. Ftehim UE-Timor Leste dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Demokratika ta' Timor Leste dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir [2015/0058(NLE)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Mariya Gabriel (A8-0327/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2015)0430)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


4.8. Ftehim UE-Saint Lucia dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u Saint Lucia dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn għal perijodu qasir [07187/2015 - C8-0145/2015 - 2015/0060(NLE)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Mariya Gabriel (A8-0321/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2015)0431)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


4.9. Ftehim UE-Saint Vincent u l-Grenadini dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u Saint Vincent u l-Grenadini dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir [07191/2015 - C8-0148/2015 - 2015/0061(NLE)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Mariya Gabriel (A8-0325/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2015)0432)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


4.10. Ftehim UE-Emirati Għarab Magħquda dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Emirati Għarab Magħquda dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir [2015/0062(NLE)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Mariya Gabriel (A8-0324/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2015)0433)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


4.11. Memorandum ta' Qbil bejn l-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern u l-Eurojust * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill li tapprova l-konklużjoni mill-Eurojust tal-Memorandum ta' Qbil bejn l-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern u l-Eurojust [11595/2015 - C8-0303/2015 - 2015/0811(CNS)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Kostas Chrysogonos (A8-0353/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 11)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2015)0434)


4.12. Il-metodi u l-proċedura li jintużaw biex jitqiegħdu għad-dispożizzjoni r-riżorsi proprji tradizzjonali, dawk ibbażati fuq il-VAT u dawk ibbażati fuq l-ING u l-miżuri li jissodisfaw il-ħtiġijiet fi flus kontanti * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE, Euratom) Nru 609/2014 dwar il-metodi u l-proċedura li jintużaw biex jitqiegħdu għad-dispożizzjoni r-riżorsi proprji tradizzjonali, dawk ibbażati fuq il-VAT u dawk ibbażati fuq l-ING u dwar il-miżuri li jissodisfaw il-ħtiġijiet fi flus kontanti [COM(2015)0447 - C8-0277/2015 - 2015/0204(NLE)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteurs: Gérard Deprez u Janusz Lewandowski (A8-0357/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 12)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2015)0435)


4.13. Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari ta' Georgios Kyrtsos (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Georgios Kyrtsos [2015/2238(IMM)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Evelyn Regner (A8-0358/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 13)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2015)0436)


4.14. Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari ta' Stelios Kouloglou (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari ta' Stelios Kouloglou [2015/2239(IMM)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Pavel Svoboda (A8-0356/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 14)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2015)0437)


4.15. Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni - EGF/2015/005 FI/Computer Programming (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, b'konformità mal-punt 13 tal-Ftehim Interistituzzjonali tat-2 ta' Diċembru 2013 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni f'materji ta' baġit u dwar ġestjoni finanzjarja tajba (Applikazzjoni EGF/2015/005 - FI/Computer Programming, ippreżentata mill-Finlandja) [COM(2015)0553 - C8-0332/2015 - 2015/2298(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Marco Zanni (A8-0362/2015)

(Maġġoranza kwalifikata meħtieġa: 3/5 tal-voti mitfugħa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 15)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2015)0438)


4.16. Trade mark tal-UE ***II (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari għall-adozzjoni ta' Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009 dwar it-trade mark Komunitarja, li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2868/95 li jimplimenta r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 40/94 dwar it-trade mark tal-Komunità, u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2869/95 dwar id-drittijiet pagabbli lill-Uffiċċju tal-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (it-Trademarks u d-Disinji) [10373/1/2015 - C8-0351/2015 - 2013/0088(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Cecilia Wikström (A8-0354/2015)

(Maġġoranza kwalifikata meħtieġa biex tiġi rrifjutata l-proposta tal-Kunsill)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 16)

Dikjarat approvat (P8_TA(2015)0439)


4.17. Il-liġijiet tal-Istati Membri dwar it-trade marks ***II (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill biex jiġu approssimati l-liġijiet tal-Istati Membri dwar it-trade marks (riformulazzjoni) [10374/1/2015 - C8-0352/2015 - 2013/0089(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Cecilia Wikström (A8-0355/2015)

(Maġġoranza kwalifikata meħtieġa biex tiġi rrifjutata l-proposta tal-Kunsill)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 17)

Dikjarat approvat (P8_TA(2015)0440)


4.18. Skema ta' kontroll u infurzar applikabbli għas-sajd fl-Atlantiku tal-Grigal ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1236/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi skema ta' kontroll u infurzar applikabbli fiż-żona koperta mill-Konvenzjoni dwar il-kooperazzjoni multilaterali fil-ġejjieni dwar is-sajd fl-Atlantiku tal-Grigal [COM(2015)0121 - C8-0076/2015 - 2015/0063(COD)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Ole Christensen (A8-0294/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 18)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni (P8_TA(2015)0441)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P8_TA(2015)0441)


4.19. Miżuri kummerċjali eċċezzjonali għal pajjiżi u territorji li jipparteċipaw fil-proċess ta’ Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni tal-Unjoni Ewropea jew li huma marbutin miegħu u li jissospendi l-applikazzjoni tiegħu fir-rigward tal-Bosnija-Ħerzegovina ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1215/2009 li jintroduċi ċerti miżuri kummerċjali eċċezzjonali għal pajjiżi u territorji li jipparteċipaw fil-proċess ta’ Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni tal-Unjoni Ewropea jew li huma marbutin miegħu u li jissospendi l-applikazzjoni tiegħu fir-rigward tal-Bosnija-Ħerzegovina [COM(2014)0386 - C8-0039/2014 - 2014/0197(COD)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Goffredo Maria Bettini (A8-0060/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 19)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P8_TA(2015)0442)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P8_TA(2015)0442)


4.20. Kooperazzjoni strateġika fil-ġlieda kontra l-kriminalità serja u t-terroriżmu bejn l-Emirati Għarab Magħquda u l-Europol * (votazzjoni)

Rapport dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill li tapprova l-konklużjoni mill-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol) tal-Ftehim dwar Kooperazzjoni Strateġika fil-ġlieda kontra l-kriminalità serja u t-terroriżmu bejn l-Emirati Għarab Magħquda u l-Europol [10510/2015 - C8-0275/2015 - 2015/0809(CNS)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Alessandra Mussolini (A8-0351/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 20)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni (P8_TA(2015)0443)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P8_TA(2015)0443)


4.21. Lejn Unjoni Ewropea tal-Enerġija (votazzjoni)

Rapport dwar Lejn Unjoni Ewropea tal-Enerġija [2015/2113(INI)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Marek Józef Gróbarczyk (A8-0341/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 21)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2015)0444)

Interventi

Claude Turmes ressaq emenda orali għall-emenda 71, li ma ġietx aċċettata, billi aktar minn 40 Membru opponew li din tiġi kkunsidrata.


4.22. Inlestu l-grilja elettrika tal-Ewropa għall-2020 (votazzjoni)

Rapport dwar il-ksib tal-mira ta' 10 % għall-interkonnessjoni elettrika – Inlestu l-grilja elettrika tal-Ewropa għall-2020 [2015/2108(INI)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Peter Eriksson (A8-0330/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 22)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2015)0445)


4.23. L-implimentazzjoni tal-Faċilità Ewropea ta' Mikrofinanzjament Progress (votazzjoni)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-Faċilità Ewropea ta' Mikrofinanzjament Progress [2015/2042(INI)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Sven Schulze (A8-0331/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 23)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2015)0446)


4.24. PKS ġdida: struttura għall-miżuri tekniċi u l-pjanijiet pluriennali (votazzjoni)

Rapport dwar PKS ġdida: struttura għall-miżuri tekniċi u l-pjanijiet pluriennali [2015/2092(INI)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Gabriel Mato (A8-0328/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 24)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2015)0447)


5. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari Cecilia Wikström - A8-0354/2015
Monica Macovei

Rapport Alessandra Mussolini - A8-0351/2015
Monica Macovei u Stanislav Polčák

Rapport Marek Józef Gróbarczyk - A8-0341/2015
Catherine Stihler, Marian Harkin u Stanislav Polčák

Rapport Peter Eriksson - A8-0330/2015
Jude Kirton-Darling u Marian Harkin

Rapport Sven Schulze - A8-0331/2015
Marian Harkin

Rapport Gabriel Mato - A8-0328/2015
Lidia Senra Rodríguez.


6. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq il-Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet) u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.45. Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00)

PRESIDENZA: Adina-Ioana VĂLEAN
Viċi President

7. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


8. Deċiżjoni adottata dwar il-pakkett "gwardja tal-fruntieri u gwardja tal-kosta Ewropej" (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Deċiżjoni adottata dwar il-pakkett "gwardja tal-fruntieri u gwardja tal-kosta Ewropej" (2015/2961(RSP))

Frans Timmermans (l-Ewwel Viċi President tal-Kummissjoni) u Dimitris Avramopoulos (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Esteban González Pons f'isem il-Grupp PPE, Tanja Fajon f'isem il-Grupp S&D, Timothy Kirkhope f'isem il-Grupp ECR, Cecilia Wikström f'isem il-Grupp ALDE, Malin Björk f'isem il-Grupp GUE/NGL, Ska Keller f'isem il-Grupp Verts/ALE, Diane James f'isem il-Grupp EFDD, Vicky Maeijer f'isem il-Grupp ENF, Bruno Gollnisch Membru mhux affiljat, Monika Hohlmeier, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tibor Szanyi, Birgit Sippel, Helga Stevens, Angelika Mlinar, Kostas Chrysogonos, Kristina Winberg, Michał Marusik, Georgios Epitideios, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Juan Fernando López Aguilar, Tomáš Zdechovský, biex jagħmel mistoqsija "karta blu" lil Michał Marusik, li wieġbu, Heinz K. Becker, Claude Moraes, Notis Marias, Gérard Deprez, Laura Ferrara, Gilles Lebreton, Sotirios Zarianopoulos, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Sylvie Guillaume, Ulrike Trebesius, Frank Engel, Miriam Dalli, Kinga Gál, Patrizia Toia, Michał Boni, Kashetu Kyenge, li rrifjutat li twieġeb il-mistoqsija "karta blu" ta' Gianluca Buonanno, Milan Zver, Mariya Gabriel, Dubravka Šuica, Barbara Kudrycka, Alain Cadec, Anna Maria Corazza Bildt, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Peter Lundgren, Cecilia Wikström, dwar l-intervent ta' Peter Lundgren, u Tomáš Zdechovský.

PRESIDENZA: Sylvie GUILLAUME
Viċi President

Interventi ta': Carlos Coelho u Salvatore Domenico Pogliese.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Michaela Šojdrová, Ana Gomes, Ivan Jakovčić, Inês Cristina Zuber, Igor Šoltes, Zoltán Balczó, Csaba Sógor u Miltiadis Kyrkos.

Intervent ta': Dimitris Avramopoulos.

Id-dibattitu ngħalaq.


9. Eżitu tal-COP 21 (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Eżitu tal-COP 21 (2015/2960(RSP))

Camille Gira (President fil-kariga tal-Kunsill) u Miguel Arias Cañete (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Giovanni La Via f'isem il-Grupp PPE, Kathleen Van Brempt f'isem il-Grupp S&D, Ian Duncan f'isem il-Grupp ECR, Gerben-Jan Gerbrandy f'isem il-Grupp ALDE, Anne-Marie Mineur f'isem il-Grupp GUE/NGL, Yannick Jadot f'isem il-Grupp Verts/ALE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Doru-Claudian Frunzulică, Marco Affronte f'isem il-Grupp EFDD, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Maria Grapini, Steeve Briois f'isem il-Grupp ENF, Zoltán Balczó Membru mhux affiljat, Peter Liese, Matthias Groote, Jadwiga Wiśniewska, José Inácio Faria, Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Roger Helmer, Olaf Stuger, Lampros Fountoulis, Françoise Grossetête, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Fredrick Federley, Merja Kyllönen, Benedek Jávor, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Ivan Jakovčić, Piernicola Pedicini u Ivo Belet.

PRESIDENZA: Alexander Graf LAMBSDORFF
Viċi President

Interventi ta': Miriam Dalli, Hans-Olaf Henkel, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Maria Grapini, João Ferreira, Claude Turmes, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tibor Szanyi, Julia Reid, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Bernd Lucke, Krišjānis Kariņš, Seb Dance, Jerzy Buzek, Paul Brannen, Karl-Heinz Florenz, Jo Leinen, Seán Kelly, Patrizia Toia, Massimiliano Salini, Nicola Caputo, Pilar del Castillo Vera, Miroslav Poche, Andrzej Grzyb, Nikos Androulakis u Angélique Delahaye, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Gianluca Buonanno.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Csaba Sógor, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias u Izaskun Bilbao Barandica.

Interventi ta': Miguel Arias Cañete u Camille Gira.

Id-dibattitu ngħalaq.


10. Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-President għarraf dan li ġej:

żewġ rakkomandazzjonijiet tal-Kumitati BUDG u CONT biex ma jagħmlu l-ebda oġġezzjoni għall-atti delegati tħabbru fil-plenarja tat-Tnejn 14 ta' Diċembru 2015 (punt 7 tal- Minuti ta' 14.12.2015).

Ma ġiet espressa l-ebda oppożizzjoni għal dawn ir-rakkomandazzjonijiet fi żmien 24 siegħa kif jistabbilixxi l-Artikolu 105 tar-Regoli ta' Proċedura.

B'konsegwenza ta' dan, tali rakkomandazzjonijiet jitqiesu approvati u se jkun ippubblikati fit-testi adottati tas-seduta tal-Erbgħa 16 ta' Diċembru 2015.


11. Indaħħlu t-trasparenza, il-koordinazzjoni u l-konverġenza fil-politiki dwar it-taxxa fuq il-kumpaniji (dibattitu)

Rapport dwar "Indaħħlu t-trasparenza, il-koordinazzjoni u l-konverġenza fil-politiki dwar it-Taxxa fuq il-Kumpaniji fi ħdan l-Unjoni" [2015/2010(INL)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteurs: Anneliese Dodds u Luděk Niedermayer (A8-0349/2015)

Anneliese Dodds u Luděk Niedermayer ippreżentaw ir-rapport.

Intervent ta': Christos Stylianides (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Massimiliano Salini (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ITRE), Burkhard Balz f'isem il-Grupp PPE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Marco Valli, Hugues Bayet f'isem il-Grupp S&D, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Lefteris Christoforou, Bernd Lucke f'isem il-Grupp ECR, Sylvie Goulard f'isem il-Grupp ALDE, Matt Carthy f'isem il-Grupp GUE/NGL, Molly Scott Cato f'isem il-Grupp Verts/ALE, Marco Valli f'isem il-Grupp EFDD, Bernard Monot u Othmar Karas.

PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

Interventi ta': Olle Ludvigsson, Michael Theurer, Steven Woolfe, Werner Langen, Jeppe Kofod, Sander Loones, Cora van Nieuwenhuizen, Gunnar Hökmark, Sergio Gaetano Cofferati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tibor Szanyi u Elisa Ferreira.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Ivana Maletić, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Bronis Ropė, Barbara Kappel, Stanislav Polčák u Ramón Jáuregui Atondo.

Interventi ta': Christos Stylianides, Anneliese Dodds u Luděk Niedermayer.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 11.8 tal- Minuti ta' 16.12.2015.


12. Relazzjonijiet UE-Ċina (dibattitu)

Rapport dwar ir-relazzjonijiet UE-Ċina [2015/2003(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Bas Belder (A8-0350/2015)

Bas Belder ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Nicolas Schmit (President fil-kariga tal-Kunsill), f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Interventi ta': Antonio López-Istúriz White f'isem il-Grupp PPE, Jo Leinen f'isem il-Grupp S&D, Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR (il-President ikkonstata li l-kelliem kien qiegħed jitkellem wisq jgħaġġel biex l-interpreti jkunu jistgħu jfornu interpretazzjoni ta' kwalità u għalhekk sejjaħlu għall-ordni, imbagħad ċaħħadlu d-dritt li jitkellem u ddeċieda li jkeċċih mill-Kamra, bi qbil mal-Artikolu 165 tar-Regoli ta' Proċedura), James Carver dwar l-intervent ta' Charles Tannock, Urmas Paet f'isem il-Grupp ALDE, Takis Hadjigeorgiou f'isem il-Grupp GUE/NGL, Reinhard Bütikofer f'isem il-Grupp Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo f'isem il-Grupp EFDD, Mario Borghezio f'isem il-Grupp ENF, Janusz Korwin-Mikke Membru mhux affiljat, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Csaba Sógor, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Ryszard Czarnecki, James Carver, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Reinhard Bütikofer, Jean-Luc Schaffhauser, Daniel Caspary, Alessia Maria Mosca, Amjad Bashir, Laurenţiu Rebega, Thomas Mann, Neena Gill, Marek Jurek u Tunne Kelam.

PRESIDENZA: Ulrike LUNACEK
Viċi President

Interventi ta': Ana Gomes, Francisco José Millán Mon, István Ujhelyi, László Tőkés u Patrizia Toia.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Michaela Šojdrová, Catherine Stihler u Notis Marias.

Interventi ta': Nicolas Schmit u Bas Belder.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 11.9 tal- Minuti ta' 16.12.2015.


13. Tħejjija għas-Summit Umanitarju Dinji: Sfidi u opportunitajiet għall-assistenza umanitarja (dibattitu)

Rapport dwar it-tħejjija għas-Summit Umanitarju Dinji: Sfidi u opportunitajiet għall-assistenza umanitarja [2015/2051(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp. Rapporteur: Enrique Guerrero Salom (A8-0332/2015)

Enrique Guerrero Salom ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Christos Stylianides (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Pier Antonio Panzeri (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AFET), Anna Hedh (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat FEMM), Anna Záborská f'isem il-Grupp PPE, Norbert Neuser f'isem il-Grupp S&D, Arne Gericke f'isem il-Grupp ECR, Beatriz Becerra Basterrechea f'isem il-Grupp ALDE, Lola Sánchez Caldentey f'isem il-Grupp GUE/NGL, Heidi Hautala f'isem il-Grupp Verts/ALE, Ignazio Corrao f'isem il-Grupp EFDD, Mireille D'Ornano f'isem il-Grupp ENF, Davor Ivo Stier, Francisco Assis, Nathan Gill, Maurice Ponga, Josef Weidenholzer u Bogdan Brunon Wenta.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Stanislav Polčák u Marek Jurek.

Interventi ta': Christos Stylianides u Enrique Guerrero Salom.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 11.10 tal- Minuti ta' 16.12.2015.

Intervent ta': Notis Marias dwar it-tmexxija tal-proċedura "catch the eye" (il-President iċċarat xi punti).


14. Mobilità tal-ħaddiema (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Mobilità tal-ħaddiema (2015/2931(RSP))

Marianne Thyssen (Membru tal-Kummissjoni) għamlet id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Heinz K. Becker f'isem il-Grupp PPE, Jutta Steinruck f'isem il-Grupp S&D, Anthea McIntyre f'isem il-Grupp ECR, Marian Harkin f'isem il-Grupp ALDE, Tania González Peñas f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jean Lambert f'isem il-Grupp Verts/ALE, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marita Ulvskog, Arne Gericke, Ulla Tørnæs, Patrick Le Hyaric, Terry Reintke, Elisabeth Morin-Chartier, Georgi Pirinski, Inês Cristina Zuber, Jeroen Lenaers, Agnes Jongerius, Sofia Ribeiro, Siôn Simon u Ádám Kósa.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Michaela Šojdrová u Notis Marias.

Intervent ta': Marianne Thyssen.

Id-dibattitu ngħalaq.


15. Deċiżjoni adottata dwar l-Att Ewropew dwar l-Aċċessibbiltà (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Deċiżjoni adottata dwar l-Att Ewropew dwar l-Aċċessibbiltà (2015/2928(RSP))

Marianne Thyssen (Membru tal-Kummissjoni) għamlet id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Rosa Estaràs Ferragut f'isem il-Grupp PPE, Jutta Steinruck f'isem il-Grupp S&D, Anthea McIntyre f'isem il-Grupp ECR, Marian Harkin f'isem il-Grupp ALDE, Martina Anderson f'isem il-Grupp GUE/NGL, Ádám Kósa, Catherine Stihler, Helga Stevens u Dita Charanzová.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová u Notis Marias.

Intervent ta': Marianne Thyssen.

Id-dibattitu ngħalaq.


16. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 573.461/OJME).


17. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 23.30.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zala, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Beghin, Buchner, Crowley, Engström, Koch, Konečná, Lange, Le Pen Marine, Lösing, McClarkin, Obermayr, Picierno, Rodríguez-Piñero Fernández, Scholz, Takkula, Westphal, Winkler Hermann

Avviż legali - Politika tal-privatezza