Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 16 december 2015 - Strasbourg

2. Valprövning

På förslag av JURI-utskottet beslutade parlamentet att godkänna mandatet för Xabier Benito Ziluaga med verkan från den 25 november 2015.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy