Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 16. december 2015 - Strasbourg

3. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens forordning om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling, af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (D040178/04 - 2015/3012(RPS) - frist: 3. marts 2016)
henvist til: kor.udv.: ENVI
rådg.udv.: IMCO

- Kommissionens afgørelse om referencedokumentet om bedste praksis for miljøledelse, sektorspecifikke miljøpræstationsindikatorer og benchmarks for højeste kvalitet for turistsektoren, jf. forordning (EF) nr. 1221/2009 om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) (D041322/01 - 2015/3015(RPS) - frist: 5. marts 2016)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1332/2011 om fastlæggelse af fælles krav til udnyttelse af luftrummet og operationelle procedurer til forebyggelse af kollisioner i luften (D042245/03 - 2015/3025(RPS) - frist: 11. marts 2016)
henvist til: kor.udv.: TRAN

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår titlen på fødevarekategorien 12.3 Eddike (D042445/02 - 2015/3026(RPS) - frist: 12. februar 2016)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/43/EF for så vidt angår listen over forsvarsrelaterede produkter (D043008/01 - 2015/3027(RPS) - frist: 11. marts 2016)
henvist til: kor.udv.: IMCO

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik