Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 16. joulukuuta 2015 - Strasbourg

3. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvat täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Komission asetus aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehitykseen (D040178/04 - 2015/3012(RPS) - määräaika: 3. maaliskuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: IMCO

- Komission päätös organisaatioiden vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä) annetun asetuksen (EY) N:o 1221/2009 mukaisesta viiteasiakirjasta, jossa esitetään ympäristöasioiden hallinnan parhaat toimintatavat, alakohtaiset ympäristönsuojelun tason indikaattorit ja vertailuesimerkkejä huipputason osaamisesta matkailualalla (D041322/01 - 2015/3015(RPS) - määräaika: 5. maaliskuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus ilmatilan käyttöä koskevista yhteisistä vaatimuksista ja toimintamenetelmistä yhteentörmäysten välttämiseksi ilmassa annetun asetuksen (EU) N:o 1332/2011 muuttamisesta (D042245/03 - 2015/3025(RPS) - määräaika: 11. maaliskuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse elintarvikeryhmän 12.3 ”Etikat” otsikosta (D042445/02 - 2015/3026(RPS) - määräaika: 12. helmikuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/43/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse puolustukseen liittyvien tuotteiden luettelosta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (D043008/01 - 2015/3027(RPS) - määräaika: 11. maaliskuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö