Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 16. december 2015 - Strasbourg

4. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Parlamentet havde modtaget følgende udkast til delegerede retsakter:

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 og bilagIII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 (C(2015)08393 - 2015/3009(DEA))
Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 2. december 2015
Henvist til kor. udv.: AGRI

- Kommissionens delegerede forordning om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/63 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU for så vidt angår ex ante-bidrag til afviklingsfinansieringsordninger (C(2015)08835 - 2015/3028(DEA))
Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 14. december 2015
Henvist til kor. udv.: ECON

Udkast til delegeret retsakt, for hvilket fristen for at gøre indsigelse var blevet forlænget:

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for godkendelse og offentliggørelse af prospektet og for annoncering og om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 809/2004 (C(2015)08379 – 2015/3001(DEA))
Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 30. november 2015
Forlængelse af indsigelsesfristen: 1 måned på Rådets anmodning.

Henvist til kor. udv.: ECON

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik