Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 16. joulukuuta 2015 - Strasbourg

4. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Parlamentille on toimitettu seuraavat ehdotukset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi delegoiduiksi säädöksiksi:

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 liitteen I sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1307/2013 liitteen III muuttamisesta (C(2015)08393 - 2015/3009(DEA))
vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 2. joulukuuta 2015
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/59/EU täydentämisestä kriisinratkaisun rahoitusjärjestelyihin etukäteen suoritettavien rahoitusosuuksien osalta annetun delegoidun asetuksen (EU) 2015/63 oikaisemisesta (C(2015)08835 - 2015/3028(DEA))
vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 14. joulukuuta 2015
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

Ehdotus delegoiduksi säädökseksi, jonka osalta vastustamisen ilmaisemisen määräaikaa on jatkettu:

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY täydentämisestä esitteen hyväksymistä ja julkistamista ja mainontaan liittyvien ilmoitusten levittämistä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla sekä komission asetuksen (EY) N:o 809/2004 muuttamisesta (C(2015)08379 – 2015/3001(DEA))
vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 30. marraskuuta 2015
vastustamisen määräajan jatkaminen: 1 kuukausi neuvoston pyynnöstä.
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö