Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 16. prosinca 2015. - Strasbourg

4. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)

Parlamentu su dostavljeni sljedeći nacrti delegiranih akata:

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Priloga I. Uredbi (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća i PrilogaIII. Uredbi (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (C(2015)08393 - 2015/3009(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 2. prosinca 2015.

Upućeno nadležnom odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o ispravku Delegirane uredbe (EU) 2015/63 o dopuni Direktive 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s ex ante doprinosima aranžmanima financiranja sanacije (C(2015)08835 - 2015/3028(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 14. prosinca 2015.

Upućeno nadležnom odboru:ECON

Nacrt delegiranog akta kojemu je produžen rok za ulaganje prigovora:

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive 2003/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za odobrenje i objavu prospekta i distribuciju oglasa te o izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 809/2004 C(2015)08379 - 2015/3001(DEA)

Rok za ulaganje prigovora: 1 mjesec od dana primitka 30. studenog 2015.

Produženje roka za ulaganje prigovora: 1 mjesec na zahtjev Vijeća.

Upućeno nadležnom odboru:ECON

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti