Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2015 m. gruodžio 16 d. - Strasbūras

4. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

Parlamentui buvo perduoti šie deleguotųjų aktų projektai:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 I priedas ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1307/2013 III priedas (C(2015)08393 - 2015/3009(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2 Gruodžio 2015

Perduota atsakingam komitetui: perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo ištaisomas Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/63, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/59/ES nuostatos dėl ex ante įnašų, skirtų pertvarkymo finansavimo struktūroms (C(2015)08835 - 2015/3028(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 14 Gruodžio 2015

Perduota atsakingam komitetui: perduota atsakingam komitetui: ECON

Deleguotojo akto projektas, dėl kurio pratęstas prieštaravimų pateikimo terminas:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/71/EB papildoma prospekto tvirtinimo, skelbimo ir reklamos skleidimo techninio reguliavimo standartais ir iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 809/2004 (C(2015)08379 – 2015/3001(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo 30 Lapkričio 2015

Laikotarpio prieštaravimams pareikšti pratęsimas: 1 mėnuo Tarybos prašymu.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

Teisinė informacija - Privatumo politika