Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2015. gada 16. decembris - Strasbūra

4. Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie deleģēto aktu projekti.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1305/2013 I pielikumu un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1307/2013 III pielikumu (C(2015)08393 – 2015/3009(DEA)).
Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 2. decembri.
Nodots atbildīgajai komitejai: AGRI.

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru labo Deleģēto regulu (ES) 2015/63, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/59/ES papildina attiecībā uz ex ante iemaksām noregulējuma finansēšanas mehānismos (C(2015)08835 – 2015/3028(DEA)).
Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 14. decembri.
Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

Deleģētā akta projekts, kuram ir pagarināts termiņš iebildumu izteikšanai

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu2003/71/EK papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par prospektu apstiprināšanu un publicēšanu un sludinājumu izplatīšanu un groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 809/2004 (C(2015)08379 – 2015/3001(DEA)).
Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 30. novembri.
Iebildumu izteikšanas termiņa pagarinājums: 1 mēnesis pēc Padomes pieprasījuma.
Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika