Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 16 decembrie 2015 - Strasbourg

4. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Următoarele proiecte de acte delegate au fost transmise Parlamentului:

- Regulamentul delegat al Comisei de modificare a anexei I la Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului și a anexei III la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (C(2015)08393 - 2015/3009(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 2 decembrie 2015
retrimis fond: AGRI

- Regulamentul delegat al Comisei de corectare a Regulamentului delegat (UE) 2015/63 al Comisiei de completare a Directivei 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește contribuțiile ex ante la mecanismele de finanțare a rezoluției (C(2015)08835 - 2015/3028(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii, 14 decembrie 2015
retrimis fond: ECON

Proiect de act delegat pentru care s-a prelungit termenul pentru formularea de obiecțiuni:

- Regulamentul delegat al Comisei de completare a Directivei 2003/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aprobarea și publicarea prospectului și diseminarea comunicărilor cu caracter promoțional și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 809/2004 al Comisiei C(2015)08379 - 2015/3001(DEA)
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii, 30 noiembrie 2015
Prelungirea termenului de formulare a obiecțiunilor: 1 lună, la cererea Consiliului.
retrimis fond: ECON

Notă juridică - Politica de confidențialitate