Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 16. december 2015 - Strasbourg

4. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter Priloge III k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (C(2015)08393 - 2015/3009(DEA))

Rok za vložitev ugovora:2 meseci od datuma prejetja dne 2 december 2015

Posredovano pristojnemu odboru:posredovano pristojni AGRI

- Delegirana uredba Komisije o popravku Delegirane uredbe (EU) 2015/63 o dopolnitvi Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s predhodnimi prispevki v sheme za financiranje reševanja (C(2015)08835 - 2015/3028(DEA))

Rok za vložitev ugovora:3 meseci od datuma prejetja dne 14 december 2015

Posredovano pristojnemu odboru:posredovano pristojni ECON

Osnutek delegiranega akta, za katerega se je rok za nasprotovanje podaljšal:

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive 2003/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za odobritev in objavo prospekta in razširjanje oglasov ter o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 809/2004 C(2015)08379 - 2015/3001(DEA)

Rok za vložitev ugovora:1 mesec od datuma prejetja dne 30 november 2015

Podaljšanje roka za vložitev ugovora:1mesec na zahtevo Sveta.

Posredovano pristojnemu odboru:posredovano pristojni ECON

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov