Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2015. gada 16. decembris - Strasbūra

5. Apropriāciju pārvietojumi

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi apstiprināt Eiropas Ārējās darbības dienesta apropriāciju pārvietojumu Nr. 2/2015.

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi neizteikt iebildumus pret Revīzijas palātas apropriāciju pārvietojumu V/AB-10/T/15.

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi neizteikt iebildumus pret Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja apropriāciju pārvietojumu Nr. 2/2015.

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi neizteikt iebildumus pret Eiropas Ekonomikas un sociālās komitejas apropriāciju pārvietojumu INF 5/2015.

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. un 27. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi apstiprināt Eiropas Savienības Tiesas apropriāciju pārvietojumus Nr. 6, 7 un 8/2015.

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi apstiprināt Eiropas Parlamenta apropriāciju pārvietojumus C6/2015 un C7/2015.

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 3. punktu Budžeta komiteja ir nolēmusi apstiprināt Eiropas Komisijas apropriāciju pārvietojumus DEC 35/2015, DEC 40/2015, DEC 41/2015, DEC 36/2015, DEC 39/2015, DEC 42/2015, DEC 43/2015, DEC 44/2015 un DEC 45/2015.

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi apstiprināt Reģionu komitejas apropriāciju pārvietojumu DEC 1/2015.

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. pantu Eiropas Savienības Padome ir informējusi budžeta lēmējinstitūciju, ka ir apstiprinājusi Reģionu komitejas apropriāciju pārvietojumu DEC 1/2015.

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. pantu Eiropas Savienības Padome ir informējusi budžeta lēmējinstitūciju, ka ir apstiprinājusi apropriāciju pārvietojumus DEC 35/2015, III iedaļa — Komisija, DEC 37/2015, III iedaļa — Komisija, DEC 36/2015, III iedaļa — Komisija un DEC 39/2015, III iedaļa — Komisija.

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. pantu Eiropas Savienības Padome ir informējusi budžeta lēmējinstitūciju, ka ir apstiprinājusi Eiropas Savienības Tiesas apropriāciju pārvietojumu Nr. 6/2015.

Saskaņā ar Finanšu regulas 203. panta 5. un 7. punktu Budžeta komiteja ir nolēmusi nepieņemt lēmumu par priekšlikumu ēkas būvei Eiropas Savienības delegācijas Somālijā vajadzībām.

Saskaņā ar Finanšu regulas 203. panta 8. punktu Budžeta komiteja ir nolēmusi apstiprināt ēkas iegādi Eiropas Savienības delegācijas Tokijā vajadzībām.

Saskaņā ar Finanšu regulas 203. panta 5. un 7. punktu Budžeta komiteja ir nolēmusi nepieņemt lēmumu par biroja telpu īri Eiropas Savienības delegācijas Ķīnā vajadzībām.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika