Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 16 december 2015 - Strasbourg

5. Anslagsöverföringar

Budgetutskottet har, i enlighet med artikel 25 i budgetförordningen, beslutat att godkänna Europeiska utrikestjänstens anslagsöverföring 2/2015.

Budgetutskottet har, i enlighet med artikel 25 i budgetförordningen, beslutat att inte invända mot revisionsrättens anslagsöverföring nr V/AB-10/T/15.

Budgetutskottet har, i enlighet med artikel 25 i budgetförordningen, beslutat att inte invända mot Datatillsynsmannens anslagsöverföring nr 2/2015.

Budgetutskottet har, i enlighet med artikel 25 i budgetförordningen, beslutat att inte invända mot Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs anslagsöverföring 5/2015.

Budgetutskottet har, i enlighet med artiklarna 25 och 27 i budgetförordningen, beslutat att godkänna EU-domstolens anslagsöverföringar 6, 7 och 8/2015.

Budgetutskottet har, i enlighet med artikel 27 i budgetförordningen, beslutat att godkänna Europaparlamentets anslagsöverföringar C6/2015 och C7/2015.

Budgetutskottet har, i enlighet med artikel 27.3 i budgetförordningen, beslutat att godkänna Europeiska kommissionen anslagsöverföringar DEC 35/2015, DEC 40/2015, DEC 41/2015, DEC 36/2015, DEC 39/2015, DEC 42/2015, DEC 43/2015, DEC 44/2015 och DEC 45/2015.

Budgetutskottet har, i enlighet med artikel 27 i budgetförordningen, beslutat att godkänna Regionkommitténs anslagsöverföring DEC 1/2015.

Rådet har, i enlighet med artikel 27 i budgetförordningen, informerat budgetmyndigheten om att man godkänt Regionkommitténs anslagsöverföring DEC 1/2015.

Rådet har, i enlighet med artikel 27 i budgetförordningen, informerat budgetmyndigheten om att man godkänt anslagsöverföringarna DEC 35/2015 - Avsnitt III - Kommissionen, DEC 37/2015 - Avsnitt III – Kommissionen, DEC 36/2015 - Avsnitt III – Kommissionen och DEC 39/2015 - Avsnitt III – Kommissionen.

Rådet har, i enlighet med artikel 27 i budgetförordningen, informerat budgetmyndigheten om att man godkänt EU-domstolens anslagsöverföring nr 6/2015.

Budgetutskottet har, i enlighet med bestämmelserna i artikel 203.5 och 203.7 i budgetförordningen, beslutat att inte fatta något beslut om förslaget om uppförandet av en byggnad för EU:s delegation till Somalia.

Budgetutskottet har, i enlighet med bestämmelserna i artikel 203.8 i budgetförordningen, belslutat att godkänna köpet av fastigheten för EU:s delegation till Tokyo.

Budgetutskottet har, i enlighet med bestämmelserna i artikel 203.5 och 203.7 i budgetförordningen, beslutat att inte fatta något beslut om hyran av lokaler för EU:s delegation till Kina.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy