Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 16 december 2015 - Strasbourg

6. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokumentfrån rådet och kommissionen:

- Förslag till anslagsöverföring DEC 42/2015- Avsnitt III – Kommissionen (N8-0116/2015 - C8-0378/2015 - 2015/2335(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 43/2015 – avsnitt III – kommissionen (N8-0117/2015 - C8-0379/2015 - 2015/2336(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 44/2015 – avsnitt III – kommissionen (N8-0118/2015 - C8-0380/2015 - 2015/2337(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 45/2015 – avsnitt III – kommissionen (N8-0119/2015 - C8-0381/2015 - 2015/2338(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy