Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 16. prosince 2015 - Štrasburk

7. Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 17.–18. prosince 2015 (rozprava)
CRE

Prohlášení Rady a Komise: Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 17.–18. prosince 2015 (2015/2913(RSP))

Nicolas Schmit (úřadující předseda Rady) a Jean-Claude Juncker (předseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Gianni Pittella za skupinu S&D, Syed Kamall za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bill Etheridge, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil James Carver, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil David Coburn, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Georgi Pirinski, a Nigel Farage za skupinu EFDD.

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

Vystoupili: Nigel Farage, aby odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bernd Lucke, Edouard Ferrand za skupinu ENF, Diane Dodds – nezařazená poslankyně, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Philippe Lamberts, Angelika Niebler, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Janusz Korwin-Mikke, Enrique Guerrero Salom, Anna Elżbieta Fotyga, Pavel Telička, Javier Couso Permuy, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Olaf Stuger, Jill Evans, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil David Coburn, a David Borrelli.

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
místopředseda

Vystoupili: Marcel de Graaff, Eleftherios Synadinos, Jacek Saryusz-Wolski, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Tanja Fajon, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ivan Jakovčić, Vicky Ford, Marielle de Sarnez, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Tania González Peñas a Ska Keller.


Předseda přivítal skupinu chorvatských hasičů z Korčuly a z Pelješace.


Vystoupili: Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Bruno Gollnisch, Alain Lamassoure, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Costas Mavrides, Knut Fleckenstein, Bernd Lucke, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Kazimierz Michał Ujazdowski, Molly Scott Cato, Gianluca Buonanno, Elisabetta Gardini, Maria João Rodrigues, Ruža Tomašić, Janice Atkinson, Esteban González Pons, Kathleen Van Brempt, Ryszard Czarnecki, Mariya Gabriel, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Ana Gomes, Glenis Willmott, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Ildikó Gáll-Pelcz, Patrizia Toia, Paulo Rangel, Iratxe García Pérez, Dubravka Šuica, Péter Niedermüller, Seán Kelly, Paul Tang, Tunne Kelam, Iliana Iotova, David McAllister a Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Monika Flašíková Beňová, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis a Krisztina Morvai.

Vystoupili: Frans Timmermans (první místopředseda Komise) a Nicolas Schmit.

Rozprava skončila.

(Denní zasedání bylo na několik minut přerušeno před předáním Sacharovovy ceny.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

Právní upozornění - Ochrana soukromí