Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 16. december 2015 - Strasbourg

7. Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den 17.-18. december 2015 (forhandling)
CRE

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den 17.-18. december 2015 (2015/2913(RSP))

Nicolas Schmit (formand for Rådet) og Jean-Claude Juncker (formand for Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Gianni Pittella for S&D-Gruppen, Syed Kamall for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bill Etheridge, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra James Carver, Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra David Coburn, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Georgi Pirinski, og Nigel Farage for EFDD-Gruppen.

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

Talere: Bernd Lucke for at stille et blåt kort-spørgsmål til Nigel Farage, som besvarede det, Edouard Ferrand for ENF-Gruppen, Diane Dodds, løsgænger, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Philippe Lamberts, Angelika Niebler, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Janusz Korwin-Mikke, Enrique Guerrero Salom, Anna Elżbieta Fotyga, Pavel Telička, Javier Couso Permuy, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Olaf Stuger, Jill Evans, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra David Coburn, og David Borrelli.

FORSÆDE: Antonio TAJANI
næstformand

Talere: Marcel de Graaff, Eleftherios Synadinos, Jacek Saryusz-Wolski, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Tanja Fajon, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ivan Jakovčić, Vicky Ford, Marielle de Sarnez, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Tania González Peñas og Ska Keller.
Formanden bød velkommen til en gruppe kroatiske brandmænd fra Korčula og Pelješac.
Talere: Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Bruno Gollnisch, Alain Lamassoure, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Costas Mavrides, Knut Fleckenstein, Bernd Lucke, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Kazimierz Michał Ujazdowski, Molly Scott Cato, Gianluca Buonanno, Elisabetta Gardini, Maria João Rodrigues, Ruža Tomašić, Janice Atkinson, Esteban González Pons, Kathleen Van Brempt, Ryszard Czarnecki, Mariya Gabriel, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ana Gomes, Glenis Willmott, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Ildikó Gáll-Pelcz, Patrizia Toia, Paulo Rangel, Iratxe García Pérez, Dubravka Šuica, Péter Niedermüller, Seán Kelly, Paul Tang, Tunne Kelam, Iliana Iotova, David McAllister og Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Monika Flašíková Beňová, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis og Krisztina Morvai.

Talere: Frans Timmermans (første næstformand i Kommissionen) og Nicolas Schmit.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

(Mødet udsat for en kort tid i afventning af overrækkelsen af Sakharovprisen)

FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik