Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 16. detsember 2015 - Strasbourg

7. Euroopa Ülemkogu kohtumise ettevalmistamine (17.18. detsember 2015) (arutelu)
CRE

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Euroopa Ülemkogu kohtumise ettevalmistamine (17.–18. detsember 2015) (2015/2913(RSP))

Nicolas Schmit (nõukogu eesistuja) ja Jean-Claude Juncker (komisjoni president) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Gianni Pittella fraktsiooni S&D nimel, Syed Kamall fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bill Etheridge, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas James Carver, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas David Coburn, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Georgi Pirinski, ja Nigel Farage fraktsiooni EFDD nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

Sõna võtsid Bernd Lucke, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Nigel Farage'ile, kes vastas sellele, Edouard Ferrand fraktsiooni ENF nimel, Diane Dodds (fraktsioonilise kuuluvuseta), kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Philippe Lamberts, Angelika Niebler, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Janusz Korwin-Mikke, Enrique Guerrero Salom, Anna Elżbieta Fotyga, Pavel Telička, Javier Couso Permuy, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Olaf Stuger, Jill Evans, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas David Coburn, ja David Borrelli.

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
asepresident

Sõna võtsid Marcel de Graaff, Eleftherios Synadinos, Jacek Saryusz-Wolski, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Tanja Fajon, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ivan Jakovčić, Vicky Ford, Marielle de Sarnez, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, Tania González Peñas ja Ska Keller.
(Juhataja tervitas Korčulast ja Pelješacist saabunud horvaadi tuletõrjujate rühma.)
Sõna võtsid Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Bruno Gollnisch, Alain Lamassoure, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Costas Mavrides, Knut Fleckenstein, Bernd Lucke, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Kazimierz Michał Ujazdowski, Molly Scott Cato, Gianluca Buonanno, Elisabetta Gardini, Maria João Rodrigues, Ruža Tomašić, Janice Atkinson, Esteban González Pons, Kathleen Van Brempt, Ryszard Czarnecki, Mariya Gabriel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ana Gomes, Glenis Willmott, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Ildikó Gáll-Pelcz, Patrizia Toia, Paulo Rangel, Iratxe García Pérez, Dubravka Šuica, Péter Niedermüller, Seán Kelly, Paul Tang, Tunne Kelam, Iliana Iotova, David McAllister ja Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Monika Flašíková Beňová, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis ja Krisztina Morvai.

Sõna võtsid Frans Timmermans (komisjoni esimene asepresident) ja Nicolas Schmit.

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati mõneks minutiks enne Sahharovi auhinna kätteandmist)

ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

Õigusteave - Privaatsuspoliitika