Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 16. joulukuuta 2015 - Strasbourg

7. Eurooppa-neuvoston 17.–18. joulukuuta pidettävän kokouksen valmistelu (keskustelu)
CRE

Neuvoston ja komission julkilausumat: Eurooppa-neuvoston 17.–18. joulukuuta pidettävän kokouksen valmistelu (2015/2913(RSP))

Nicolas Schmit (neuvoston puheenjohtaja) ja Jean-Claude Juncker (komission puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Gianni Pittella S&D-ryhmän puolesta, Syed Kamall ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bill Etheridge, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla James Carver, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla David Coburn, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Georgi Pirinski, ja Nigel Farage EFDD-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

Puheenvuorot: Bernd Lucke, joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen, johon Nigel Farage vastasi, Edouard Ferrand ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Diane Dodds, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Philippe Lamberts, Angelika Niebler, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Janusz Korwin-Mikke, Enrique Guerrero Salom, Anna Elżbieta Fotyga, Pavel Telička, Javier Couso Permuy, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Olaf Stuger, Jill Evans, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla David Coburn, ja David Borrelli.

Puhetta johti
varapuhemies Antonio TAJANI

Puheenvuorot: Marcel de Graaff, Eleftherios Synadinos, Jacek Saryusz-Wolski, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Tanja Fajon, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ivan Jakovčić, Vicky Ford, Marielle de Sarnez, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Tania González Peñas ja Ska Keller.


Puhemies toivotti tervetulleiksi ryhmän palomiehiä Korčulasta ja Pelješacista, Kroatiasta.


Puheenvuorot: Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Bruno Gollnisch, Alain Lamassoure, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Costas Mavrides, Knut Fleckenstein, Bernd Lucke, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Kazimierz Michał Ujazdowski, Molly Scott Cato, Gianluca Buonanno, Elisabetta Gardini, Maria João Rodrigues, Ruža Tomašić, Janice Atkinson, Esteban González Pons, Kathleen Van Brempt, Ryszard Czarnecki, Mariya Gabriel, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ana Gomes, Glenis Willmott, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Ildikó Gáll-Pelcz, Patrizia Toia, Paulo Rangel, Iratxe García Pérez, Dubravka Šuica, Péter Niedermüller, Seán Kelly, Paul Tang, Tunne Kelam, Iliana Iotova, David McAllister ja Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michaela Šojdrová, Monika Flašíková Beňová, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis ja Krisztina Morvai.

Puheenvuorot: Frans Timmermans (komission varapuheenjohtaja) ja Nicolas Schmit.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi ennen Saharov-palkinnon luovuttamista.)

Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö