Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 16 december 2015 - Straatsburg

7. Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad op 17 en 18 december 2015 (debat)
CRE

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad op 17 en 18 december 2015 (2015/2913(RSP))

Nicolas Schmit (fungerend voorzitter van de Raad) en Jean-Claude Juncker (voorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Gianni Pittella, namens de S&D-Fractie, Syed Kamall, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bill Etheridge, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van James Carver, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van David Coburn, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Georgi Pirinski, en Nigel Farage, namens de EFDD-Fractie.

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Bernd Lucke om een "blauwe kaart"-vraag te stellen Nigel Farage, die hierop ingaat, Edouard Ferrand, namens de ENF-Fractie, Diane Dodds, niet-fractiegebonden lid, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Philippe Lamberts, Angelika Niebler, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Janusz Korwin-Mikke, Enrique Guerrero Salom, Anna Elżbieta Fotyga, Pavel Telička, Javier Couso Permuy, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Olaf Stuger, Jill Evans, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van David Coburn, en David Borrelli.

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Marcel de Graaff, Eleftherios Synadinos, Jacek Saryusz-Wolski, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Tanja Fajon, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ivan Jakovčić, Vicky Ford, Marielle de Sarnez, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Tania González Peñas en Ska Keller.


De Voorzitter verwelkomt een corps van Kroatische brandweerlieden van Korčula en Pelješac.


Het woord wordt gevoerd door Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Bruno Gollnisch, Alain Lamassoure, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Costas Mavrides, Knut Fleckenstein, Bernd Lucke, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Kazimierz Michał Ujazdowski, Molly Scott Cato, Gianluca Buonanno, Elisabetta Gardini, Maria João Rodrigues, Ruža Tomašić, Janice Atkinson, Esteban González Pons, Kathleen Van Brempt, Ryszard Czarnecki, Mariya Gabriel, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ana Gomes, Glenis Willmott, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Ildikó Gáll-Pelcz, Patrizia Toia, Paulo Rangel, Iratxe García Pérez, Dubravka Šuica, Péter Niedermüller, Seán Kelly, Paul Tang, Tunne Kelam, Iliana Iotova, David McAllister en Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Monika Flašíková Beňová, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis en Krisztina Morvai.

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans (eerste vicevoorzitter van de Commissie) en Nicolas Schmit.

Het debat wordt gesloten.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken in afwachting van de uitreiking van de Sakharov-prijs)

VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

Juridische mededeling - Privacybeleid