Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 16 grudnia 2015 r. - Strasburg

7. Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17–18 grudnia 2015 r. (debata)
CRE

Oświadczenia Rady i Komisji: Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17–18 grudnia 2015 r. (2015/2913(RSP))

Nicolas Schmit (urzędujący przewodniczący Rady) i Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, Syed Kamall w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge'a, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jamesa Carvera, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davida Coburna, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Georgiego Pirinskiego, i Nigel Farage w imieniu grupy EFDD.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Bernd Lucke, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Nigelowi Farage'owi, który udzielił odpowiedzi, Edouard Ferrand w imieniu grupy ENF, Diane Dodds niezrzeszona, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Philippe'a Lambertsa, Angelika Niebler, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Janusza Korwin-Mikke'go, Enrique Guerrero Salom, Anna Elżbieta Fotyga, Pavel Telička, Javier Couso Permuy, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Olafa Stugera, Jill Evans, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davida Coburna, i David Borrelli.

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Marcel de Graaff, Eleftherios Synadinos, Jacek Saryusz-Wolski, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyi'ego, Tanja Fajon, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ivana Jakovčića, Vicky Ford, Marielle de Sarnez, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Tania González Peñas i Ska Keller.


Przewodniczący powitał grupę chorwackich strażaków z Korčuli i Pelješacu.


Głos zabrali: Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Bruno Gollnisch, Alain Lamassoure, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Costasa Mavridesa, Knut Fleckenstein, Bernd Lucke, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Kazimierza Michała Ujazdowskiego, Molly Scott Cato, Gianluca Buonanno, Elisabetta Gardini, Maria João Rodrigues, Ruža Tomašić, Janice Atkinson, Esteban González Pons, Kathleen Van Brempt, Ryszard Czarnecki, Mariya Gabriel, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Anę Gomes, Glenis Willmott, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Ildikó Gáll-Pelcz, Patrizia Toia, Paulo Rangel, Iratxe García Pérez, Dubravka Šuica, Péter Niedermüller, Seán Kelly, Paul Tang, Tunne Kelam, Iliana Iotova, David McAllister i Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Monika Flašíková Beňová, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis i Krisztina Morvai.

Głos zabrali: Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji) i Nicolas Schmit.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało chwilowo zawieszone w oczekiwaniu na wręczenie Nagrody im. Sacharowa)

PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności