Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 16 decembrie 2015 - Strasbourg

7. Pregătirea reuniunii Consiliului European din 17-18 decembrie 2015 (dezbatere)
CRE

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Pregătirea reuniunii Consiliului European din 17-18 decembrie 2015 (2015/2913(RSP))

Nicolas Schmit (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Jean-Claude Juncker (Președintele Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Manfred Weber, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Gianni Pittella, în numele Grupului S&D, Syed Kamall, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către James Carver, Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către David Coburn, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Georgi Pirinski, și Nigel Farage, în numele Grupului EFDD.

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

Au intervenit: Bernd Lucke pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” lui Nigel Farage, care a răspuns, Edouard Ferrand, în numele Grupului ENF, Diane Dodds, neafiliată, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Philippe Lamberts, Angelika Niebler, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Janusz Korwin-Mikke, Enrique Guerrero Salom, Anna Elżbieta Fotyga, Pavel Telička, Javier Couso Permuy, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Olaf Stuger, Jill Evans, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către David Coburn, și David Borrelli.

A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Vicepreședinte

Au intervenit: Marcel de Graaff, Eleftherios Synadinos, Jacek Saryusz-Wolski, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Tanja Fajon, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ivan Jakovčić, Vicky Ford, Marielle de Sarnez, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Tania González Peñas și Ska Keller. (Președintele a urat bun-venit unui grup de pompieri croați din Korčula și Pelješac.)
Au intervenit: Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Bruno Gollnisch, Alain Lamassoure, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Costas Mavrides, Knut Fleckenstein, Bernd Lucke, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Kazimierz Michał Ujazdowski, Molly Scott Cato, Gianluca Buonanno, Elisabetta Gardini, Maria João Rodrigues, Ruža Tomašić, Janice Atkinson, Esteban González Pons, Kathleen Van Brempt, Ryszard Czarnecki, Mariya Gabriel, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ana Gomes, Glenis Willmott, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Ildikó Gáll-Pelcz, Patrizia Toia, Paulo Rangel, Iratxe García Pérez, Dubravka Šuica, Péter Niedermüller, Seán Kelly, Paul Tang, Tunne Kelam, Iliana Iotova, David McAllister și Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Monika Flašíková Beňová, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis și Krisztina Morvai.

Au intervenit: Frans Timmermans (prim-vicepreședintele Comisiei) și Nicolas Schmit.

Dezbaterea s-a încheiat.

(Ședința a fost suspendată câteva minute, în așteptarea decernării Premiului Saharov)

A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Președinte

Aviz juridic - Politica de confidențialitate