Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 16. decembra 2015 - Štrasburg

7. Príprava zasadnutia Európskej rady 17. – 18. decembra 2015 (rozprava)
CRE

Vyhlásenia Rady a Komisie: Príprava zasadnutia Európskej rady 17. – 18. decembra 2015 (2015/2913(RSP))

Nicolas Schmit (úradujúci predseda Rady) a Jean-Claude Juncker (predseda Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Gianni Pittella v mene skupiny S&D, Syed Kamall v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil James Carver, Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil David Coburn, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Georgi Pirinski, a Nigel Farage v mene skupiny EFDD.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Bernd Lucke, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku, na ktorú odpovedal Nigel Farage, Edouard Ferrand v mene skupiny ENF, Diane Dodds – nezaradená poslankyňa, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Philippe Lamberts, Angelika Niebler, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Janusz Korwin-Mikke, Enrique Guerrero Salom, Anna Elżbieta Fotyga, Pavel Telička, Javier Couso Permuy, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Olaf Stuger, Jill Evans, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil David Coburn, a David Borrelli.

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Marcel de Graaff, Eleftherios Synadinos, Jacek Saryusz-Wolski, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Tanja Fajon, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivan Jakovčić, Vicky Ford, Marielle de Sarnez, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Tania González Peñas a Ska Keller.


Predseda privítal skupinu chorvátskych hasičov z ostrova Korčula a polostrova Pelješac.


Vystúpili títo poslanci: Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Bruno Gollnisch, Alain Lamassoure, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Costas Mavrides, Knut Fleckenstein, Bernd Lucke, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Kazimierz Michał Ujazdowski, Molly Scott Cato, Gianluca Buonanno, Elisabetta Gardini, Maria João Rodrigues, Ruža Tomašić, Janice Atkinson, Esteban González Pons, Kathleen Van Brempt, Ryszard Czarnecki, Mariya Gabriel, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Ana Gomes, Glenis Willmott, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Ildikó Gáll-Pelcz, Patrizia Toia, Paulo Rangel, Iratxe García Pérez, Dubravka Šuica, Péter Niedermüller, Seán Kelly, Paul Tang, Tunne Kelam, Iliana Iotova, David McAllister a Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Monika Flašíková Beňová, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis a Krisztina Morvai.

Vystúpili: Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie) a Nicolas Schmit.

Rozprava sa skončila.

(Schôdza bola na chvíľu prerušená pred začatím udeľovania Sacharovovej ceny)

PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia