Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 16 december 2015 - Strasbourg

7. Förberedelse av Europeiska rådets möte (17-18 december 2015) (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Förberedelse av Europeiska rådets möte (17-18 december 2015) (2015/2913(RSP))

Nicolas Schmit (rådets tjänstgörande ordförande) och Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Gianni Pittella för S&D-gruppen, Syed Kamall för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från James Carver, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från David Coburn, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Georgi Pirinski, och Nigel Farage för EFDD-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talare: Bernd Lucke ställde en fråga ("blått kort") till Nigel Farage, som besvarade frågan, Edouard Ferrand för ENF-gruppen, Diane Dodds, grupplös, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Philippe Lamberts, Angelika Niebler, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Janusz Korwin-Mikke, Enrique Guerrero Salom, Anna Elżbieta Fotyga, Pavel Telička, Javier Couso Permuy, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Olaf Stuger, Jill Evans, som även besvarade en fråga ("blått kort") från David Coburn, och David Borrelli.

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Vice talman

Talare: Marcel de Graaff, Eleftherios Synadinos, Jacek Saryusz-Wolski, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Tanja Fajon, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivan Jakovčić, Vicky Ford, Marielle de Sarnez, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Tania González Peñas och Ska Keller.


Talmannen hälsade en grupp kroatiska brandmänn från Korčula och Pelješac välkomna.


Talare: Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Bruno Gollnisch, Alain Lamassoure, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Costas Mavrides, Knut Fleckenstein, Bernd Lucke, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Kazimierz Michał Ujazdowski, Molly Scott Cato, Gianluca Buonanno, Elisabetta Gardini, Maria João Rodrigues, Ruža Tomašić, Janice Atkinson, Esteban González Pons, Kathleen Van Brempt, Ryszard Czarnecki, Mariya Gabriel, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ana Gomes, Glenis Willmott, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Ildikó Gáll-Pelcz, Patrizia Toia, Paulo Rangel, Iratxe García Pérez, Dubravka Šuica, Péter Niedermüller, Seán Kelly, Paul Tang, Tunne Kelam, Iliana Iotova, David McAllister och Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Monika Flašíková Beňová, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis och Krisztina Morvai.

Talare: Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande) och Nicolas Schmit.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts en kort stund i väntan på utdelningen av Sacharovpriset)

ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy